Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Stručna praksa 1

Godina studija: 3.
Semestar: 6.
Number of ECTS points: 2
Ciljevi predmeta: Upoznavanje s organizacijom rada i ustrojem medicinsko biokemijskog laboratorija.
Uvjeti za upis predmeta: Uvjet za upis: odslušana Opća klinička biokemija.
Ishodi učenja: Nakon odrađene Stručne prakse 1 student će biti u stanju:
  1. Služiti se stručnom literaturom;
  2. Opisati način rada u medicinsko biokemijskom laboratoriju primarne zdravstvene zaštite;
  3. Opisati način rada u medicinsko biokemijskom laboratoriju Kliničkog bolničkog centra;
  4. Opisati princip određivanja pojedinih analita u medicinsko biokemijskom laboratoriju.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Marija Grdić Rajković Izvanredni profesor Voditelj