Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Bioanorganska kemija

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 8.
Broj ECTS bodova: 1,5
Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je uvod u bioanorgansku kemiju, pregled najvažnijih bioanorganskih elemenata u živom organizmu. Obrađuje se rasprostranjenost i biološka dostupnost pojedinih elemenata, specifikacija kemijskih elemenata, koordinacijska svojstva metala, te njihovih kompleksa. Cilj predmeta je i upoznavanje uloge elemenata u organizmu, biokemijskim reakcijama, strukturi klinički značajnih metaloproteina te proučavanje povezanosti svojstava elemenata s njihovim položajem u periodnom sustavu.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: položena Opća klinička biokemija i upisan 8. semestar.
Preduvjet za polaganje: nema

Ishodi učenja:
  • Primjena stručnih znanja u postupcima laboratorijske dijagnostike(prepoznavanje predanalitičkih, analitičkih i poslijeanalitičkih čimbenika tijekom određivanja bioelemenata ili njihovih organskih kompleksa u serumu, mokraći, cerebrospinalnoj tekućini, zglobnoj tekućini tedrugim biološkim materijalima);
  • Primjena analitičkih i kritičkih vještina u razvoju i implementaciji rješenja za praktične probleme laboratorijske dijagnostike metala (primjena stručnih znanja o laboratorijskim pretragama za dijagnozu, praćenje bolesti, učinaka terapije kodpojedinih patoloških stanja);
  • Kritička procjena i primjena znanstvenih saznanja i dostupnih podataka u svrhu rješavanja problema;
  • Primjenjivanje stručnih znanja i sposobnosti u komunikaciji u zdravstvenom timu.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Željko Romić Redoviti profesor Voditelj