Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Farmaceutska etika i deontologija

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 1,5
Ciljevi predmeta: Upoznati studente s načelima stručne etike, ljekarničkim etičkim kodeksima, stručnim zadacima farmaceuta i s ulogom lijekova u društvu. Farmaceutska etika i deontologija, kao dio farmaceutske izobrazbe, obrađuju vanjske i unutarnje etičke odnose u okviru ljekarničkog poziva, kao i odnose s pacijentom i drugim zdravstvenim strukama.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: položena Farmakologija, odslušana Klinička farmacija s farmakoterapijom
Preduvjet za polaganje: položena 
Klinička farmacija s farmakoterapijom
Ishodi učenja: Nakon odslušanog kolegija student će moći:
  1. Navesti i opisati ljekarničke etičke kodekse;
  2. Objasniti značenje etike u svakodnevnom ljekarničkom radu;
  3. Prepoznati i riješiti moguće ljekarničke etičke dvojbe/probleme;
  4. Primijeniti etičko rasuđivanje pri donošenju odluke.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Jadranka Vuković Rodríguez Voditelj