Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Središnja knjižnica

Adresa: Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb
Telefon: 01 6394 420
Fax: 01 6394 400
E-mail: pgasparac@pharma.hr

RADNO VRIJEME

Čitaonica
ponedjeljak - petak: 8-18 sati

Studentska posudba
ponedjeljak - petak: 8-18 sati

Djelatnici

Titula Ime i prezime Status E-mail Telefon
Petra Gašparac Voditelj knjižnice pgasparac@pharma.hr 01 6394 420
Maja Fehir Administrativni referent u knjižnici mfehir@pharma.hr 01 6394 420