Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

O knjižnici

 

Povijest knjižnice

Osnutkom Farmaceutskog fakulteta 1945. godine osnovana je i Središnja knjižnica, no organiziranje se počelo provoditi tek 1948. godine. Smještena je u prizemlju zgrade koja je sjedište Fakulteta, u Ulici Ante Kovačića 1. Zbog dislociranosti pojedinih fakultetskih zavoda dio fonda nalazi se i na lokacijama: Schrottova 39 (botanika, mikrobiologija), Domagojeva 2 (medicinska biokemija, farmakologija, farmaceutska tehnologija, kemija prehrane) i Marulićev trg 20 (farmakognozija), no podaci o cjelokupnom knjižničnom fondu centralizirani su u knjižničnom mrežnom katalogu. Knjižnični fond čine knjige, časopisi, diplomski, magistarski i doktorski radovi, radovi članova Fakulteta te stari rukopisi i knjige, među kojima je posebno vrijedna zbirka knjižnice Zavoda za farmakognoziju.

Knjižnica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta prikuplja knjižničnu građu s područja farmacije i medicinske biokemije, a zbog interdisciplinarnosti tih struka zastupljen je i određen broj publikacija iz prirodnih i medicinskih znanosti. Knjižnica je prvenstveno namijenjena studentima i znanstveno-nastavnom osoblju Fakulteta, no informacije i usluge vezane uz fond knjižnice može dobiti svaki zainteresirani korisnik.

 

Pravilnik knjižnice

Pravilnik o knjižnici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu