Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Uprava

Dekanica i prodekani

Dekanica:

prof. dr. sc. Jasmina Lovrić

 

Prodekanica za studente i studijske programe:

izv. prof. dr. sc. Cvijeta Jakobušić Brala

 

Prodekanica za znanost i istraživanje:

prof. dr. sc. Zrinka Rajić

 

Prodekan za poslovanje i financije:

izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić