Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Dana 16. listopada 2023. godine započeo je postupak savjetovanja s javnošću o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (dalje: Pravilnik), čiji nacrt je dostupan niže.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika do 31. listopada 2023. godine do 16,00 sati na e-mail adresu: javna.rasprava@pharma.hr s naznakom „Primjedba na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta “.

Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću. Obrazac je potrebno dostaviti potpisanog u pdf formatu, kao i u word formatu.

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju - PEER

Odluka o pokretanju javnog savjetovanja

Razlozi i ciljevi za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu povjerenstva za etičnosti eksperimentalnog rada Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću - word

Dana 17. svibnja 2023. godine započeo je postupak savjetovanja s javnošću o prijedlogu Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, čiji nacrt je dostupan niže.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Statuta do 1. lipnja 2023. godine do 16,00 sati na e-mail adresu: javna.rasprava@pharma.hr s naznakom „Primjedba na prijedlog Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta“.
Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću. Obrazac je potrebno dostaviti potpisanog u pdf formatu, kao i u word formatu.

Odluka o pokretanju savjetovanja s javnošću

Razlozi i ciljevi za donošenje Statuta

Prijedlog Statuta

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću

Prilog Izvješću (savjetovanje s javnošću)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa Odborom SuZg

Prilog Izvješću (savjetovanje s Odborom SuZg)

Konačni prijedlog Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

 

Dana 3. svibnja 2022. godine započeo je postupak savjetovanja s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa, čiji nacrt je dostupan niže.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika do 2. lipnja 2022. godine do 16,00 sati na e-mail adresu: javna.rasprava@pharma.hr s naznakom „Primjedba na prijedlog Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa“.
Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću. Obrazac je potrebno dostaviti potpisanog u pdf formatu, kao i u word formatu.

VEZANI DOKUMENTI:
Odluka o pokretanju savjetovanja s javnošću
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Prijedlog Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa
Razlozi i ciljevi donošenja Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa  

 

 

 

Dana 28. veljače 2022. godine započeo je postupak savjetovanja s javnošću o Prijedlogu Strateškog operativnog plana suradnje s gospodarstvom 2022. – 2027. , čiji nacrt je dostupan niže.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Strateškog plana do 30. ožujka 2022. godine do 16.00 sati na e-mail adresu: javna.rasprava@pharma.hr s naznakom „Primjedba na prijedlog Strateškog operativnog plana suradnje s gospodarstvom 2022. – 2027.“.
Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću. Obrazac je potrebno potpisati i dostaviti u pdf i word formatu.

VEZANI DOKUMENTI:
Odluka o pokretanju savjetovanja s javnošću
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Prijedlog Strateškog operativnog plana suradnje s gospodarstvom 2022.–2027.
Razlozi i ciljevi donošenja Strateškog operativnog plana suradnje s gospodarstvom 2022.–2027.

- Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

 

 

Dana 16. studenoga 2021. godine započeo je postupak savjetovanja s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, čiji nacrt je dostupan niže.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika do 15. prosinca 2021. godine do 16,00 sati na e-mail adresu: javna.rasprava@pharma.hr s naznakom „Primjedba na prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta“.
Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću. Obrazac je potrebno dostaviti potpisanog u pdf formatu, kao i u word formatu.
 
VEZANI DOKUMENTI:
Odluka o pokretanju savjetovanja s javnošću
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta u  Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 
Razlozi i ciljevi donošenja Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta u Zagrebu Farmacetsko-biokemijskog fakulteta  

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

Konačni prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta

 

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u kojem su objedinjeni prijedlozi, primjedbe i komentari koje su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili u sklopu internetskog javnog savjetovanja koje je provedeno u razdoblju od 24. rujna 2019. godine do 24. listopada 2019. vezano za prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (dalje: Pravilnik), te očitovanja Radne skupine o razlozima prihvaćanja odnosno neprihvaćanje istih.

Predmetno Izvješće više je informativnog karaktera s obzirom da će na tematskoj sjednici Fakultetskog vijeća u rujnu ove godine biti razmatran prijedlog Pravilnika. Budući je postojeći prijedlog Pravilnika na neki način i dalje u izradi, a s obzirom na protek vremena od skoro dvije godine i uočene potrebe za poboljšanjem postojećeg prijedloga Pravilnika, Fakultet će provesti novo savjetovanje sa zainteresiranom javnosti u sklopu kojeg će svi predstavnici zainteresirane javnosti biti u prilici ponovno dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika, sve sukladno Smjernicama za provedbu članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama u kojima se navodi.

 

VEZANI DOKUMENTI:

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju
Prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

 

Dana 16. srpnja 2021. godine započeo je postupak savjetovanja s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o studiranju na integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, čiji nacrt je dostupan niže.
Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika do 16. kolovoza 2021. godine do 16,00 sati na e-mail adresu: javna.rasprava@pharma.hr s naznakom „Primjedba na prijedlog Pravilnika o studiranju na integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu“.
Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću. Obrazac je potrebno dostaviti potpisanog u pdf formatu, kao i u word formatu.

VEZANI DOKUMENTI:
Odluka o pokretanju savjetovanja s javnošću
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Prijedlog Pravilnika o studiranju na integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu
Razlozi i ciljevi donošenja Pravilnika o studiranju na integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu  

KOMENTAR 1. - prof. dr. sc. Ivan Kosalec

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prilog 1. Izvješću o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Pravilnik o studiranju na integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu

 

 

Dana 16. srpnja 2021. godine započeo je postupak savjetovanja s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o provedbi jednostavne nabave na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, čiji nacrt je dostupan niže.
Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika do 16. kolovoza 2021. godine do 16,00 sati na e-mail adresu: javna.rasprava@pharma.hr s naznakom „Primjedba na prijedlog Pravilnika o provedbi jednostavne nabave na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu“.
Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću. Obrazac je potrebno dostaviti potpisanog u pdf formatu, kao i u word formatu.

VEZANI DOKUMENTI:
Odluka o pokretanju savjetovanja s javnošću
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Prijedlog Pravilnika o provedbi jednostavne nabave na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu   
Razlozi i ciljevi donošenja Pravilnika o provedbi jednostavne nabave na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu   

KOMENTAR 1. - prof. dr. sc. Lada Rumora
KOMENTAR 2. – doc. dr. sc. sc. Tin Weitner
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
Prilog 1. Izvješću o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
Pravilnik o provedbi jednostavne nabave na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu

 

 

 

 

Dana 2. lipnja 2021. godine započeo je postupak savjetovanja s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o radu Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, čiji nacrt je dostupan niže.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika do 2. srpnja 2021. godine do 16,00 sati na e-mail adresu: javna.rasprava@pharma.hr s naznakom „Primjedba na prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta“.
Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću. Obrazac je potrebno dostaviti potpisanog u pdf formatu, kao i u word formatu.
 
VEZANI DOKUMENTI:
Odluka o pokretanju savjetovanja s javnošću
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada Sveučilišta u  Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 
Razlozi i ciljevi donošenja Pravilnika o radu Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada Sveučilišta u Zagrebu Farmacetsko-biokemijskoga fakulteta  

 

Dana 21. siječnja 2021. godine započeo je postupak savjetovanja s javnošću o Prijedlogu Odluke o izmjenama Pravilnika o doktorskom studiju Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, čiji nacrt je dostupan niže.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Odluke do 22. veljače 2021. godine do 16,00 sati na e-mail adresu: javna.rasprava@pharma.hr s naznakom „Primjedba na prijedlog Odluke o izmjenama Pravilnika o doktorskom studiju Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta“.
Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću. Obrazac je potrebno dostaviti potpisanog u pdf formatu, kao i u word formatu.
 
VEZANI DOKUMENTI:
Odluka o pokretanju savjetovanja s javnošću
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Prijedlog Odluke o izmjenama Pravilnika o doktorskom studiju Sveučilišta u  Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 
Razlozi i ciljevi donošenja Odluke o izmjenama Pravilnika o doktorskom studiju Sveučilišta u Zagrebu Farmacetsko-biokemijskoga fakulteta  

 

Dana 24. rujna 2019. godine započeo je postupak savjetovanja s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, čiji nacrt je dostupan niže.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika do 24. listopada 2019. godine do 16,00 sati na e-mail adresu: javna.rasprava@pharma.hr s naznakom „Primjedba na Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta“.
Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću. Obrazac je potrebno dostaviti potpisanog u pdf formatu, kao i u word formatu.
 
VEZANI DOKUMENTI:
Odluka o pokretanju savjetovanja s javnošću
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 
Razlozi i ciljevi donošenja Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 

 

 

Dana 08. travnja 2019. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o zaštiti i obradi osobnih podataka, čiji nacrt je dostupan niže.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika do 08. svibnja 2019. godine do 9,00 sati na e-mail adresu: javna.rasprava@pharma.hr s naznakom „Primjedba na Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka“.

 

VEZANI DOKUMENTI:

Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka

Razlozi i ciljevi donošenja Pravilnika o zaštiti i obradi osobnih podataka

KOMENTAR 1. -  prof. dr. sc. Irena Žuntar

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prilog 1. Izvješću o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka

 

Dana 15. listopada 2018. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, čiji nacrt je dostupan niže.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika do 14. studenoga 2018. godine do 9,00 sati na e-mail adresu: javna.rasprava@pharma.hr s naznakom „Primjedba na Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete“.

VEZANI DOKUMENTI:

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Razlozi i ciljevi donošenja Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

KOMENTAR 1. -  izv. prof. dr. sc. Ivan Kosalec

KOMENTAR 2. -  dr. sc. . sc. Anita Somborav Bačura

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prilog 1. Izvješću o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu

 

Dana 4. listopada 2018. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora Fakulteta, čiji nacrt je dostupan niže.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika do 5. studenoga 2018. godine do 9,00 sati na e-mail adresu: javna.rasprava@pharma.hr s naznakom „Primjedba na Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora“.

VEZANI DOKUMENTI:

Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora

Razlozi i ciljevi donošenja Pravilnika o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora

KOMENTAR 1. -  doc. dr. sc. Mirza Bojić

KOMENTAR 2. -  izv. prof. dr. sc. Sanja Dabelić

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prilog 1. Izvješću o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora

 

Dana 6. listopada 2017. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu  Odluke o izmjeni Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima, čiji nacrt je dostupan niže.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Odluke do 6. studenog 2017. godine do 9,00 sati na e-mail adresu: javna.rasprava@pharma.hr s naznakom „Primjedba na Odluku o izmjeni Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima“.

VEZANI DOKUMENTI:

Odluka o izmjeni Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima

Razlozi i ciljevi donošenja Odluke o izmjeni Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Dana 30. ožujka 2017. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, čiji nacrt je dostupan niže.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika do 2. svibnja 2017. godine do 9,00 sati na e-mail adresu: javna.rasprava@pharma.hr s naznakom „Primjedba na Pravilnik o provedbi jednostavne nabave“.

VEZANI DOKUMENTI:

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

Razlozi i ciljevi donošenja Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

KOMENTAR 1. – doc. dr. sc. Mirza Bojić

KOMENTAR 2. – doc. dr. sc. Tin Weitner

KOMENTAR 3. -  prof. dr. sc. Lada Rumora

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prilog 1. Izvješću o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

 

Dana 9. ožujka 2017. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, čiji nacrt je dostupan niže.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika do 10. travnja 2017. godine do 9,00 sati na  e-mail adresu: javna.rasprava@pharma.hr s naznakom „Primjedba na Pravilnik o nagradama i priznanjima“.

VEZANI DOKUMENTI:

Pravilnik o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

Razlozi i ciljevi donošenja Pravilnik o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 

KOMENTAR 1. – prof. dr. sc. Lada Rumora

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prilog 1. Izvješću o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Pravilnika o nagradama i priznanjima Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu 

 

Dana 17. veljače 2017. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, čiji nacrt je dostupan niže.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika do 20. ožujka 2017. godine do 9,00 sati na e-mail adresu: javna.rasprava@pharma.hr s naznakom „Primjedba na Pravilnik o doktorskom studiju“.

VEZANI DOKUMENTI:

Pravilnik o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu

Razlozi i ciljevi donošenja Pravilnika o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu

KOMENTAR 1. – prof. dr. sc. Lada Rumora

KOMENTAR 2. – prof. dr. sc. Jozsef Petrik

KOMENTAR 3. – prof. dr. sc. Lada Rumora

KOMENTAR 4. – izv. prof. dr. sc. Sanja Dabelić

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prilog 1. Izvješću o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Pravilnika o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu 

 

Dana 3. veljače 2017. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, čiji nacrt je dostupan niže.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Poslovnika do 6. ožujka 2017. godine do 9,00 sati na  e-mail adresu: javna.rasprava@pharma.hr s naznakom „Primjedba na Poslovnik o radu“.

VEZANI DOKUMENTI:

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

Razlozi i ciljevi donošenja Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 

KOMENTAR 1. – prof. dr. sc. Lada Rumora

KOMENTAR 2. – izv. prof. dr. sc. Sanja Dabelić

KOMENTAR 3. – izv. prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prilog 1. Izvješću o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 

 

Dana 29. studenoga 2016. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o zaštiti od požara Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, čiji nacrt je dostupan niže.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika do 30. prosinca 2016.  godine do 9,00 sati na  e-mail adresu: javna.rasprava@pharma.hr s naznakom „Primjedba na Pravilnik o zaštiti od požara“.

Pravilnik o zaštiti od požara Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

Razlozi i ciljevi donošenja novog Pravilnika o zaštiti od požara Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

KOMENTAR 1.  – izv. prof. dr. sc. Dubravka Vitali Čepo (pojedinac)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prilog 1. Izvješću o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, siječanj 2017.

 

 

 

Dana 14. studenoga 2016. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Zaključaka o mišljenjima, prijedlozima i primjedbama sadržanim u Izvodu iz zapisnika Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu od 6. listopada 2016. godine, odnosno o prijedlogu izmjena sadržaja odredaba prijedloga Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, usvojenog na sjednici Fakultetskog vijeća od 15. lipnja 2016. godine te upućenog Odboru za statutarna pitanja. Na mrežnoj stranici objavljen je i novi prijedlog Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, s označenim sadržajnim izmjenama, koje su predmet internetskog savjetovanja.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst do 14. prosinca 2016. godine do 9,00 sati na  e-mail adresu: javna.rasprava@pharma.hr s naznakom „Primjedba na Statut“.

 

 

Dana 21. rujna 2016. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Statuta Studentskog zbora Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čiji nacrt je dostupan niže.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Statuta do 21. listopada 2016.  godine do 9,00 sati na  e-mail adresu: javna.rasprava@pharma.hr s naznakom „Primjedba na Statut Studentskog zbora“.

VEZANI DOKUMENTI:                                  

Prijedlog Statuta Studentskog zbora Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Odluka Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

Razlozi i ciljevi donošenja novog Statuta Studentskog zbora Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

Dana 15. travnja 2016. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta čiji nacrt je dostupan niže.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Statuta do 16. svibnja 2016. godine do 9,00 sati na  e-mail adresu: javna.rasprava@pharma.hr s naznakom „Primjedba na Statut“.

VEZANI DOKUMENTI:

Statut Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

Razlozi i ciljevi donošenja Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

KOMENTAR 1.  – izv. prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić (pojedinac)

KOMENTAR 2. – prof. dr. sc. Tihana Žanić Grubišić (pojedinac)

KOMENTAR 3. – prof. dr. sc. Irena Žuntar (pojedinac)

KOMENTAR 4. – izv. prof. dr. sc. Ivan Kosalec (pojedinac)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prilog 1. Izvješću o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta od 16. svibnja 2016.