Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Zavod za analitiku i kontrolu lijekova

Adresa: A. Kovačića 1, 10000 Zagreb
Predstojnik zavoda: prof. dr. sc. Biljana Nigović

Zavod za analitiku i kontrolu lijekova organizira nastavu iz predmeta Analitika lijekova i izbornih predmeta Analitika u razvoju farmaceutskih proizvoda i Osiguranje kvalitete i registracija lijekova te nastavu iz sedam predmeta na poslijediplomskim specijalističkim studijima. Znanstveni rad Zavoda usmjeren je se na razvoj novih elektroanalitičkih, kapilarnoelektroforetskih i kromatografskih metoda za određivanje lijekova i njihovih onečišćenja, dizajn nanosenzora za analizu lijekova i optičkih senzora za analizu teških metala kao i analitiku prirodnih bioaktivnih tvari. Uredi djelatnika Zavoda, suvremeno opremljen znanstveno-istraživački laboratorij i studentski laboratorij smješteni su u ulici Ante Kovačića 1 (II. kat).

Djelatnici

Titula Ime i prezime Status E-mail Telefon
prof. dr. sc. Biljana Nigović Redoviti profesor u trajnom zvanju bnigovic@pharma.hr 01 6394 453
prof. dr. sc. Ana Mornar Turk Redoviti profesor amornar@pharma.hr 01 4811 004
izv. prof. dr. sc. Miranda Sertić Izvanredni profesor msertic@pharma.hr 01 6394 473
Zvonimir Mlinarić Asistent na projektu zmlinaric@pharma.hr
Lu Turković Asistent lturkovic@pharma.hr
doc. dr. sc. Daniela Amidžić Klarić Docent damidzic@pharma.hr 01 6394 454
Đurđica Nestić Tehnički suradnik dnestic@pharma.hr 01 4920 089