Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Zavod za biofiziku

Adresa: Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb
Telefon: 01 6394 445
Predstojnik zavoda: doc. dr. sc. Erim Bešić

Zavod održava nastavu iz kolegija Fizika, Membranski transport tvari i informacija i Biostatistika. Uredi djelatnika Zavoda smješteni su u ulici Ante Kovačića 1 (II. kat), a u sklopu Zavoda su i prostorije Laboratorija za slobodne radikale (podrum) i Vježbaonica iz fizike (III. kat). Znanstveni rad Zavoda temelji se na primjeni elektronske paramagnetske rezonancije (EPR) u istraživanju slobodnih radikala u biološki interesantnim sustavima (dopirani monokristali baza DNA, interakcije metalnih iona s bazama DNA, kompleksi iona prijelaznih metala s biološki važnim molekulama, promjene staničnih membrana uzrokavane ultrazvukom itd).

Djelatnici

Titula Ime i prezime Status E-mail Telefon
doc. dr. sc. Erim Bešić Docent ebesic@pharma.hr 01 6394 440
dr. sc. Domagoj Kifer Viši asistent dkifer@pharma.hr 01 6189 926