Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Kompleksna genetika

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Upoznati i razumjeti (i) važnost varijabilnosti humanog genoma, (ii) metode i postupke u istraživanjima kompleksne genetike, (iii) važnost molekularne genetičke epidemiologije za dijagnostiku, prevenciju i terapiju bolesti s kompleksnom genetikom, (iv) sociološka, pravna i etička pitanja vezana za kompleksnu genetiku i (v) utjecaj spoznaja o genetičkoj osnovi bolesti na proces razvoja novih lijekova.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: položena Humana i populacijska genetika
Preduvjet za polaganje: nema

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Opisati strukturu humanog genoma, vrste i učinke genetičke varijabilnosti.
  2. Definirati bolesti s kompleksnom genetikom i spregu genetičkih i okolišnih čimbenika.
  3. Usporediti metode identifikacije gena/varijacija u genomu uključenih u nastanak bolesti s kompleksnom genetikom.
  4. Navesti primjere gena/genetičkih varijacija koji predstavljaju faktore podložnosti za razvoj pojedinih bolesti (bolesti krvožilnog sustava, psihijatrijskih bolesti, neurodegenerativnih bolesti, upalnih bolesti probavnog trakta, autoimunih bolesti, zloćudnih bolesti, pretilosti, ovisnosti o alkoholu i opojnim drogama) i procesa starenja.
  5. Analizirati učinak kompleksne genetike na smjer farmaceutskih istraživanja i dizajn lijekova.
  6. Argumentirati razloge, prednosti i mane genetičkog testiranja te etičke, pravne i sociološke izazove primjene kompleksne genetike i genetičkog testiranja u prevenciji, terapiji i prognozi bolesti.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Sanja Dabelić Izvanredni profesor Voditelj
prof. dr. sc. Jerka Dumić Redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Gordana Maravić Vlahoviček Izvanredni profesor
doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta Docent