Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Molekulske osnove bolesti i terapije

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 7.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Upoznati i razumjeti mehanizme nastanka i razvoja nasljednih i stečenih bolesti na molekulskoj razini kao temelj racionalnog pristupa razvoju novih oblika terapije. Upoznati i razmotriti principe novih terapijskih strategija kao što su terapija genima.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: odslušana Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom i položena patofiziologija s patologijom Preduvjet za polaganje: položena Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom
Ishodi učenja:Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:
  1. Razlikovati različite mehanizme bolesti (stanična smrt, upala, infekcija, neoplazija);
  2. Objasniti molekulske osnove različitih bolesti;
  3. Opisati značenje humanog genoma/transkriptoma/epigenoma u razumijevanju bolesti;
  4. Navesti eksperimentalne terapijske pristupe;
  5. Obasniti ulogu farmakogenomike i personalizirane medicine;
  6. Pretraživati znanstveno-stručnu literaturu i interpretirati rezultate.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Karmela Barišić Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
prof. dr. sc. Jerka Dumić Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj