Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Biokemija lijekova

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 8.
Broj ECTS bodova: 8
Ciljevi predmeta: Student će steći znanja o enzimima, biološkim i kemijskim promjenama te učincima ljekovitih tvari, drugih ksenobiotika i endobiotika na ljudski organizam koji nastaju kao posljedice metaboličkih procesa.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: potrebna je odslušana Farmaceutska kemija II i odslušana Farmakologija
Preduvjet za polaganje: potrebna je položena  
Farmaceutska kemija II
Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Identificirati glavne metaboličke putove za određene endogene tvari i lijekove;
  2. Opisati metaboličke reakcije prve i druge faze;
  3. Navesti glavne enzimske sustave i njihovu ulogu u reakcijama biotransformacije;
  4. Objasniti specifični način biokemijske aktivacije i/ili nastanka toksičnosti te neželjenih učinaka i interakcija;
  5. Opisati farmakodinamska i farmakokinetska svojstva pojedinih lijekova i ksenobiotika s obzirom na specifičnosti njihove biotransformacije;
  6. Predvidjeti potencijal stupanja u interakcije lijeka s obzirom na metabolički put te svojstoa inhibicije ili indukcije enzima;
  7. Povezati strukturu lijeka s metaboličkim procesima i specifičnim enzimima koji ga metaboliziraju;
  8. Izračunati molekulske deskriptore i optimizirati geometriju molekule;
  9. Opisati nastajanje i detektirati glavne produkte biotransformacije nekih lijekova.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Milena Jadrijević-Mladar-Takač Izvanredni profesor Voditelj
izv. prof. dr. sc. Mirza Bojić Izvanredni profesor Voditelj
doc. dr. sc. Hrvoje Rimac Docent
Ljiljana Jurkin Tehnički suradnik