Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Biokemija lijekova (MB)

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 8.
Broj ECTS bodova: 5
Ciljevi predmeta: Studenti će steći znanja o biokemijskim promjenama ljekova, drugih kemijskih tvari i endobiotika te o učincima ovih metaboličkih promjena na organizam. .Nadalje, studenti će steći saznanja o biokemijskim procesima u koje se uključuju ljekovi i njihovim mehanizmima, odnosima između strukture lijeka, biotransformacijskog procesa i biološkog učinka, te značajkama enzima i enzimskih sustava značajnih za toksične učinke, interakcije lijek-lijek i lijek-ostale kemijske tvari.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: odslušana Farmaceutska kemija, odslušana Framakologija
Preduvjet za polaganje: položena Farmaceutska kemija 

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Identificirati glavne metaboličke putove za određene endogene tvari i lijekove;
  2. Opisati metaboličke reakcije prve i druge faze;
  3. Navesti glavne enzimske sustave i njihovu ulogu u reakcijama biotransformacije;
  4. Objasniti specifični način biokemijske aktivacije i/ili nastanka toksičnosti te neželjenih učinaka i interakcija;
  5. Opisati farmakodinamska i farmakokinetska svojstva pojedinih lijekova i ksenobiotika s obzirom na specifičnosti njihove biotransformacije;
  6. Predvidjeti potencijal stupanja u interakcije lijeka s obzirom na metabolički put te svojstoa inhibicije ili indukcije enzima;
  7. Povezati strukturu lijeka s metaboličkim procesima i specifičnim enzimima koji ga metaboliziraju;
  8. Izračunati molekulske deskriptore i optimizirati geometriju molekule;
  9. Opisati nastajanje i detektirati glavne produkte biotransformacije nekih lijekova.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Milena Jadrijević-Mladar-Takač Izvanredni profesor Voditelj
izv. prof. dr. sc. Monika Barbarić Izvanredni profesor Voditelj