Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Biokemijske osnove toksičnosti endobiotika i ksenobiotika

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Student će upoznati biokemijske mehanizme toksičnosti endobiotika i ksenobiotika, enzime, enzimske i transportne sustave te reaktivne oblike koji doprinose ili su povezani s toksičnim učincima.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: odslušana Biokemija lijekova
Preduvjet za polaganje: položena Biokemija lijekova

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Nabrojati ksenobiotike čija je toksičnost uzrokovana metaboličkim reakcijama;
  2. Navesti reakcije, enzime, transportne sustave i mehanizme koji doprinose toksičnim učincima;
  3. Povezati polimorfizam određenih enzima i transportera s neželjenim učincima lijekova i ksenobiotika;
  4. Objasniti ulogu reaktivnih kisikovih i dušikovih spojeva u reakcijama biotransformacije;
  5. Opisati ulogu endogenih i egzogenih antioksidansa.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Mirza Bojić Izvanredni profesor Voditelj
doc. dr. sc. Hrvoje Rimac Docent