Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Farmaceutska kemija

Godina učenja: 2. godina
Semestar: 4.
Broj ECTS bodova: 3,5
Ciljevi predmeta: Primarni cilj Farmaceutske kemije u integriranom studiju Medicinske biokemije je upoznavanje studenata s glavnim konceptima farmaceutske kemije koji podupiru istraživanje, razvoj i kliničku uporabu lijekova, dizajn i primjenu prolijekova, od njihovih strukturnih i fizičko-kemijskih značajki važnih za biološki učinak i kliničku primjenu lijekova, odnos strukture i djelovanja (SAR), ali i nuzdjelovanja lijekova (ADR), do njihovog utjecaja na dijagnostiku gdje je to prikladno, kroz upoznavanje s glavnim farmakoterapijskim skupinama i njihovim podskupinama (kemizam, indikacije, farmakološki učinci i nuzdjelovanja).
Preduvjeti: Upis predmeta: odslušana Organska kemija
Polaganje predmeta: položena Organska kemija

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija studenti će moći:
  1. Navesti najvažnije farmakoterapijske skupine lijekova i podjele unutar svake skupine.
  2. Prikazati kemijske strukture pojedinih lijekova.
  3. Objasniti mehanizam djelovanja temeljem poznavanja strukturnih značajki lijekova.
  4. Povezivati kemijske i biokemijske aspekte lijeka s njegovim farmakološkim učinkom i nuzdjelovanjima.
  5. Nabrojati indikacije pojedinih lijekova kao i njihove kontraindikacije, te utjecaj nekih lijekova na dijagnostičke pretrage.
  6. Navesti glavne kemijske aspekte relevantne istraživanju, razvoju i kliničkoj uporabi lijekova.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Milena Jadrijević-Mladar-Takač Izvanredni profesor Voditelj