Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Farmaceutska kemija 2

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 6.
Broj ECTS bodova: 5
Ciljevi predmeta: Student će upoznati strukture ljekovitih tvari i odnos strukture i djelovanja za pojedine skupine ljekovitih tvati. Znat će mehanizam djelovanja ljekovitih tvari i sinteze pojedinih lijekova iz različitih terapijskih skupina.
Preduvjeti: Upis predmeta: za upis Farmaceutkse kemije II potrebna je odlsušana Farmaceutska kemija I
Polaganje predmeta: za polaganje Farmaceutske kemije II potrebna je položena Farmaceutska kemija I

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Poznavati terapijske skupine lijekova;
  2. Na temelju strukture lijeka prepoznati djelovanje lijeka;
  3. Odrediti koji dijelovi molekule su važni za djelovanje lijeka;
  4. Opisati mehanizam djelovanja pojedinih terapijskih skupina;
  5. Opisati metode sinteze pojedinih lijekova.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Branka Zorc Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
prof. dr. sc. Zrinka Rajić Redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Ivana Perković Izvanredni profesor