Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Odabrana poglavlja iz farmaceutske kemije

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 7.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Student će upoznati cjelokupni put razvoja novog lijeka, od sinteze novog spoja do registracije s naglaskom na važnost farmakokinetike, farmakodinamike i metabolizma u razvoju lijekova. Upoznat će koncept prolijekova i dizajniranje lijekova za ciljano djelovanje te znati osnovne metode kombintorne i paralelne kemije.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: potrebna je odlušana Farmaceutska kemija 2 i upisan 7. semestar.
Preduvjet za polaganje: potrebna je položena Farmaceutska kemija 2

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Opisati put razvoja novog lijeka (od ideje do tržišta);
  2. Primijeniti znanje o interakcijama lijekova/malih molekula s endogenim makromolekulama (mete lijekova) u predviđanju vezanja lijekova na mete;
  3. Razumjeti važnost probira među aktivnim spojevima i razliku između testova koji se provode na potencijalnim lijekovima (in vitro i in vivo);
  4. Objasniti važnost farmakokinetike, farmakodinamike i metabolizma u razvoju novih lijekova;
  5. Opisati tehnike sinteze na čvrstoj fazi;
  6. Objasniti princip ciljane terapije;
  7. Nabrojati načine pripravljanja prolijekova;
  8. Pronalaziti relevantne znanstvene informacije koje su u vezi sa zadanim problemom;
  9. Javno analizirati i interpretirati podatke iz relevantne znanstvene literature u obliku power point prezentacije.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Ivana Perković Izvanredni profesor Voditelj