Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Projekti 

Prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić
Development of in vitro and ex vivo models for premeability testing of new topical ophthalmic formulations
 
Doc. dr. sc. Anita Hafner
Razvoj funkcionalnih obloga za rane s terapijskim (nano)sustavima
 
Izv. prof. dr. sc. Mario Jug
Building innovation support trough efficient cooperation network
 
Doc. dr. sc. Anita Hafner
Terapijski (nano)sustavi kitozana i melatonina 
 
Prof. dr. sc. Nataša Škalko-Basnet
Improved therapy of genital infections: role of nanomedicines in antiviral therapy