Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Zavod za farmakologiju

Adresa: Domagojeva 2, 10000 Zagreb
Telefon: 01 6394 751
E-mail: lbach@pharma.hr
Predstojnik zavoda: prof. dr. sc. Lidija Bach Rojecky

Zavod za farmakologiju održava nastavu iz obaveznog kolegija Farmakologija te izbornog kolegija Eksperimentalna farmakologija za studente diplomskih studija te nastavu iz predmeta Molekularna farmakologija za studente poslijediplomskih studija. Znanstveni rad djelatnika Zavoda ostvaruje se kroz suradnju s drugim institucijama, a uključuje: ispitivanja mehanizama nastanka i mogućnosti farmakološke manipulacije patofiziološki različitih vrsta boli, te ispitivanja svojstava i učinka bioaktivnih molekula nakon njihova modeliranja. Uredi djelatnika Zavoda i laboratoriji smješteni su zgradi Fakulteta na adresi Domagojeva 2, u suterenu.

Djelatnici

Titula Ime i prezime Status E-mail Telefon
prof. dr. sc. Lidija Bach Rojecky Redoviti profesor lbach@pharma.hr 01 6394 753
izv. prof. dr. sc. Petra Turčić Izvanredni profesor pturcic@pharma.hr 01 6394 752
Dalia Nemanić Asistent dnemanic@pharma.hr 01 4612 609
Ivan Mamić Asistent imamic@pharma.hr 01 4612 609
Davor Štefanović Tehnički suradnik dstefanovic@pharma.hr 01 6394 753
Danica Zlonoga Viši tehničar dzlonoga@pharma.hr 01 6394 753

Obavezni kolegiji

Naziv
Farmakologija

Izborni kolegiji

Naziv
Eksperimentalna farmakologija
Dermatici u ljekarničkoj praksi