Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Dermatici u ljekarničkoj praksi

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je razviti u studenata vještine koje će im pomoći u procjeni jednostavnih jasno prepoznatljivih promjena i bolesti kože dostupnih samoliječenju. Stečena znanja i vještine osiguravaju temelj za predmete Ljekarnička skrb i Stručno osposobljavanje za ljekarnike.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: položena Patofiziologija s patologijom i Farmakologija. Odslušana: Imunologija
Ishodi učenja:
- Primjenjivanje stručnih znanja i sposobnosti pri savjetovanju o farmakoterapiji
- Informiranje i savjetovanje bolesnika o djelovanju i ispravnoj primjeni lijekova
- Praćenje tijeka i ishoda terapije
SURADNICI: 
Prof.dr.sc. Branka Marinović, dr.med., spec. dermatolog
Izv.prof.dr.sc. Lidija Bach Rojecky, mag.pharm
Ana Dugonjic, mag.pharm
 

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Petra Turčić Izvanredni profesor
prof. dr. sc. Lidija Bach Rojecky Redoviti profesor
Ana Dugonjić Okroša