Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Eksperimentalna farmakologija

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 8.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Student će se upoznati s različitim eksperimentalnim metodama i modelima koji se koriste u farmakološko-toksikološkim istraživanjima, planiranjem pokusa, pregledavanjem znanstvene literature te pisanjem znanstvenog rada. Stečena znanja nadopunjavaju usvojena znanja i vještine iz predmeta Farmakologija.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: potrebna je odlsušana Farmakologija i upisan 8. semestar
Preduvjet za polaganje: potrebna je položena Farmakologija

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Planirati farmakološki in vivo pokus poštivajući važeća etička načela i smjernice.
  2. Usporediti eksperimentalne metode i modele te istaknuti njihove prednosti i nedostatke.
  3. Interpretirati dobivene eksperimentalne podatke.
  4. Analizirati eksperimentalne podatke i prikazati ih u obliku znanstvenog rada.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Lidija Bach Rojecky Redoviti profesor Voditelj
izv. prof. dr. sc. Petra Turčić Izvanredni profesor
dr. sc. Višnja Drinovac Vlah