Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Farmakologija

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 7.
Broj ECTS bodova: 10,5 (Studij farmacije); 8,5 (Studij medicinske biokemije)
Ciljevi predmeta: Student će upoznati osnovne principe međudjelovanja lijeka i ljudskog organizma; razumjet će mehanizme djelovanja, znati terapijske i neželjene učinke i indikacije lijekova iz glavnih farmakotertapijskih skupina. Stečena znanja i vještine osiguravaju temelj za predmet Klinička farmacija s farmakoterapijom.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: potrebna je položena Patofiziologija s patologijom, a odslušani: Biokemija i Farmaceutska kemija 2
Preduvjet za polaganje: položena 
Biokemija i Farmaceutska kemija 2
Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Opisati prirodu interakcija lijek-receptor, te interakcije lijeka s unutarstaničnim signalnim putovima;
  2. Identificirati glavne skupine receptora i moguća mjesta djelovanja lijeka u organizmu;
  3. Objasniti mehanizam terapijskog djelovanja lijekova iz glavnih farmakoterapijskih skupina;
  4. Procijeniti režim doziranja i trajanje djelovanja lijeka s obzirom na njegove farmakokinetičke paramatre;
  5. Povezati mehanizam djelovanja lijeka s neželjenim i štetnim učincima;
  6. Nabrojati indikacije i kontraindikacije za primjenu lijeka;
  7. Prepoznati klinički značajne interakcije lijekova;
  8. Opisati očekivane učinke pojedinih lijekova na eksperimentalnim modelima.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Lidija Bach Rojecky Redoviti profesor Voditelj
izv. prof. dr. sc. Petra Turčić Izvanredni profesor
dr. sc. Višnja Drinovac Vlah