Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Djelatnici Zavoda

prof. dr. sc. Karmela Barišić, dipl. ing. med. biokem.
Predstojnik zavoda - Redoviti profesor u trajnom zvanju
E-mail: kbarisic@pharma.hr
prof. dr. sc. Karmela  Barišić dr. sc. Karmela Barišić redovita je profesorica u trajnom zvanju na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju. Sudjeluje u izvođenju kolegija Biokemija, Molekularna dijagnostika, Farmakogenetika, Molekulske osnove bolesti i terapije na diplomskim... Opširnije

prof. dr. sc. József Petrik, mag. med. biochem.
Redoviti profesor u trajnom zvanju
E-mail: jpetrik@pharma.hr
prof. dr. sc. József  Petrik dr. sc. József Petrik zaposlen je kao redoviti profesor na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju. Voditelj je Centra za primijenjenu medicinsku biokemiju te specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Kao voditelj kolegija... Opširnije

prof. dr. sc. Lada Rumora, dipl. ing. med. biokem.
Redoviti profesor u trajnom zvanju
E-mail: lrumora@pharma.hr
prof. dr. sc. Lada Rumora dr. sc. Lada Rumora zaposlena je kao redovita profesorica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju. Kao voditelj kolegija sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija: Biokemija, Biološke membrane i stanična signalizacija... Opširnije

prof. dr. sc. Roberta Petlevski, dipl. ing. med. biokem.
Redoviti profesor
E-mail: rpetlevski@pharma.hr
prof. dr. sc. Roberta  Petlevski dr. sc. Roberta Petlevski zaposlena je kao izvanredna profesorica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave diplomskog studija Medicinske biokemije iz kolegija Opća klinička biokemija (voditeljica) i diplomskog studija... Opširnije

prof. dr. sc. Dunja Rogić, dipl. ing. med. biokem.
Redoviti profesor
E-mail: dunjarogic@hotmail.com
dr. sc. Dunja Rogić, spec. med. biokemije, zaposlena je kao izvanredna profesorica u na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te  kao predstojnica Kliničkog zavoda za laboratorijsku... Opširnije

prof. dr. sc. Donatella Verbanac
Redoviti profesor
E-mail: dverbanac@pharma.hr
prof. dr. sc. Donatella Verbanac Prof. dr. Donatella Verbanac, dipl.ing.med.biokemije, zaposlena je na Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju. Sudjeluje u nastavi iz kolegija diplomskog studija Opća klinička biokemija i Klinička biokemija organa i organskih sustava, na poslijediplomskom... Opširnije

prof. dr. sc. Ksenija Fumić, mag. med. biochem.
Redoviti profesor
E-mail: ksenija.fumic@kbc-zagreb.hr
Dr.sc. Ksenija Fumić, zaposlena je u kumulativnom radnom odnosu na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao docentica i u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Voditeljica je kolegija... Opširnije

izv. prof. dr. sc. Marija Grdić Rajković, dipl. ing. med. biokem.
Izvanredni profesor
E-mail: mgrdic@pharma.hr
izv. prof. dr. sc. Marija Grdić Rajković dr. sc. Marija Grdić Rajković zaposlena je kao viša asistentica-znanstvena novakinja na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Biokemija, Opća klinička biokemija II, Klinička biokemija organa i... Opširnije

doc. dr. sc. Anita Somborac Bačura, mag. med. biochem.
Docent
E-mail: asomborac@pharma.hr
doc. dr. sc. Anita Somborac Bačura Dr. sc. Anita Somborac Bačura zaposlena je kao docentica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju. Na diplomskim studijima voditeljica je kolegija Imunokemija i Stručno osposobljavanje, a kao suradnica sudjeluje na kolegijima Uvod u studij medicinske... Opširnije

doc. dr. sc. Andrea Hulina Tomašković, mag. med. biochem.
Docent
E-mail: ahulina@pharma.hr
doc. dr. sc. Andrea Hulina Tomašković Andrea Hulina, mag. med. biochem., zaposlena je kao asistentica Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Biokemija, Opća klinička biokemija, Klinička biokemija organa i organskih sustava, Klinička... Opširnije

Martin Šteković - IRI
Asistent na projektu
E-mail:

Marija Gulan Čičak - IRI
Viši tehničar
E-mail:

Martin Šumanovac - IRI
Viši tehničar
E-mail:

Lea Jocić - IRI
Viši tehničar
E-mail:

dr. sc. Andrea Čeri, mag. med. biochem.
Viši asistent
E-mail: aceri@pharma.hr
Andrea Čeri, mag. med. biochem.,  zaposlena je kao asistentica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Biokemija, Opća klinička biokemija, Klinička biokemija organa i organskih... Opširnije

Vesna Boričević
Viši tehničar
E-mail: vboricevic@pharma.hr

Suzana Hrajnik Trninić
Viši tehničar
E-mail: shrajnik@pharma.hr