Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Biološke membrane i stanična signalizacija

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 5.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Opisati strukturu bioloških membrana, definirati osnovne principe unutarstanične signalizacije i mehanizme međudjelovanja signalnih molekula, identificirati različite porodice prijenosnih proteina i opisati tipove prijenosa kroz biološke membrane, izdvojiti signalne molekule koje su potencijalne terapijske mete. Primijeniti stečena znanja i vještine u kolegijima na višim godinama studija medicinske biokemije i farmacije koji u svom programu uključuju prolazak lijeka kroz biološke membrane, interakciju lijeka sa staničnim receptorima i s unutarstaničnim molekulama, dijagnostiku različitih bolesti te individualizirani terapijski pristup bolesniku.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: odslušana Biokemija i upisan 5. semestar
Preduvjet za polaganje: položena Biokemija

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Opisati dinamiku, strukturu i organizaciju bioloških membrana.
  2. Objasniti utjecaj strukture membrane na prijenos različitih iona i molekula kroz membranu.
  3. Identificirati glavne skupine prijenosnih proteina uklopljenih u membranu i usporediti različite tipove prijenosa kroz membranu.
  4. Definirati tipove stanične smrti.
  5. Izabrati odgovarajuće metode za određivanje vijabilnosti stanica i načina umiranja stanica.
  6. Usporediti različite mehanizme prijenosa signala.
  7. Analizirati biološke odgovore koji su posljedica aktivacije signalnih putova i objasniti o čemu ovisi konačni biološki odgovor stanica.
  8. Prepoznati važnost signalnih molekula u dijagnostičkoj i terapijskoj primjeni.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Lada Rumora Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj