Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Farmakogenetika

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Cilj je predmeta usvajanje principa, koncepta i praktičnih znanja iz područja farmakogenomike relevantnih za kliničku primjenu.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: položena Farmakologija i Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom
Preduvjet za polaganje: nema

Ishodi učenja: Nakon položenog predmeta student će moći/biti u stanju:
  1. Opisati i definirati temeljne principe farmakogenomike;
  2. Procijeniti utjecaj genetičkih varijanti na farmakokinetiu i farmakodinamiku;
  3. Opisati društveni, etički i zakonodavni aspekt farmakogenetičkog testiranja;
  4. Identificirati ključne izvore i relevantne baze podataka za farmakogenomiku.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Karmela Barišić Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
izv. prof. dr. sc. Marija Grdić Rajković Izvanredni profesor