Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Hematologija 1

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 5.
Broj ECTS bodova: 5
Ciljevi predmeta: Cilj predmeta je stjecanje znanja o organizaciji i funkciji hematopoeznog i limfopoeznog sustava, stvaranju krvnih stanica, o funkciji leukocita, eritrocita i trombocita, upoznavanje s metodama određivanja laboratorijskih pokazatelja kompletne krvne slike i drugih laboratorijskih hematoloških pokazatelja, određivanje parametara kompletne krvne slike i određivanje sedimentacije, detaljno opisivanje normalnih hematoloških laboratorijskih pokazatelja.
Preduvjeti: Upis predmeta: za upis Hematologije 1 potrebna je odslušana Fiziologija s anatomijom čovjeka
Polaganje predmeta: za polaganje Hematologije 1 potrebna je položena Fiziologija s anatomijom čovjeka

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Objasniti stvaranje hematopoeznih stanica i funkciju citokina;
  2. Povezati citomorfologiju hematopoeznih stanica s njihovim djelovanjem u fiziologiji hematološkog sustava;
  3. Opisati molekularnu strukturu hemoglobina, metabolizam željeza, metabolizam hemoglobina i metabolizam B12 i folne kiseline;
  4. Objasniti metabolizam granulocita koji je bitan za nespecifičnu imunološku obranu;
  5. Objasniti diferencijaciju trombocita, nabrojati ključne molekule trombocita za hemostazu;
  6. Objasniti limfopoezu, citomorfologiju limfopoeze i djelovanje limfopoetskih stanica u specifičnom imunitetu;
  7. Prepoznati pojedine hematopoezne stanice koštane srži i periferne krvi;
  8. Odrediti parametre kompletne krvne slike i procijeniti da li su parametri u referentnim intervalima.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Mirna Sučić Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
prof. dr. sc. Renata Zadro Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj