Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Hitna laboratorijska dijagnostika

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Približiti studentu bolesnika u hitnom stanju i upoznati ga s ulogom medicinsko-biokemijskog laboratorija u njegovu zbrinjavanju, sintetiziranjem znanja u području opće, specijalističke i visokodiferentne medicinske biokemije.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: odslušana Specijalna područja kliničke biokemije
Preduvjet za polaganje: položena Specijalna područja kliničke biokemije

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Definirati značenje hitne laboratorijske službe u pojedinim hitnim stanjima;
  2. Opisati organizaciju hitnog laboratorija;
  3. Prepoznati bolesnika u najčešćim hitnim stanjima na temelju poznavanja kategorija hitnosti;
  4. Izabrati i obrazložiti izbor laboratorijskog ispitivanja za specifičnu hitnu patologiju.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Dunja Rogić Redoviti profesor Voditelj