Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Imunokemija

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 7.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Prikazati kemijske procese povezane s imunologijom, osnovna načela imunokemijskih analitičkih metoda te domete i primjenu imunokemijskih pretraga u kliničkoj medicini.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: položena Opća klinička biokemija, odslušana Imunologija
Preduvjet za polaganje: položena Imunologija

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Objasniti reakciju antigen-antitijelo;
  2. Razlikovati i objasniti princip imunokemijskih metoda;
  3. Opisati proizvodnju antitijela;
  4. Navesti reagense u imunokemiji;
  5. Prepoznati interferencije u imunokemijskim metodama;
  6. Opisati ispitivanje stanične imunosti;
  7. Znati osnove rada na automatskim selektivnim analizatorima.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
doc. dr. sc. Anita Somborac Bačura Docent Voditelj