Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Integrirani kolegij laboratorijske dijagnostike (prosudba nalaza)

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Razvijati aktivni odnos studenata prema kliničkim slučajevima s kakvima će se susresti u laboratorijskoj praksi. Rješavanje problemskih zadataka („case oriented problems“) koji uključuju laboratorijske pretrage u procesu postavljanja dijagnoze, praćenja tijeka patološkog stanja, praćenja učinka terapije i prognoze bolesti. Razvijati aktivni odnos studenata prema prethodno usvojenoj, nastavnoj građi stručnih predmeta (Opća klinička biokemija, Hematologija, Koagulacija, Klinička biokemija organa i organskih sustava I i II, Specijalna područja kliničke biokemije i Racionalna laboratorijska dijagnostika) provjerom znanja u obliku seminarske nastave.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: odslušana Specijalna područja kliničke biokemije
Preduvjet za polaganje: položena Specijalna područja kliničke biokemije

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Opisati načine prosudbe nalaza i mogućnosti suradnje magistra medicinske biokemije u okviru zdravstvenog tima;
  2. Opisati mehanizme koji karakteriziraju patološka stanja odnosno odabrane kliničke slučajeve te ih povezati s laboratorijskim pretragama s područja biokemije, hematologije i koagulacije;
  3. Povezati kliničke slučajeve vezane uz patološka stanja: bubrega, jetre, želudca, gušterače, vezivnog i koštanog tkiva, gastrointestinalnog sustava, endokrinog sustava, kardiovaskularnog sustava, nasljednih i autoimunih bolesti, (hemokromatoza, Wilsonova bolest, Gilbertov sindrom, transplantacijska medicina); cističnu fibrozu, neurološke bolesti; bolesti nakupljanja, poremećaja vezivnog i koštanog tkiva te autoimunih bolesti, aminoacidopatije. tumora, kiselinsko-bazičnog statusa, te praćenja trudnoće, terapije, trovanja i ovisnost;.
  4. Objasniti analitičke interferencije te biološke učinke lijekova na rezultate laboratorijskih pretraga.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. József Petrik Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
dr. sc. Jadranka Sertić Redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Nada Vrkić Izvanredni profesor
prof. dr. sc. Ksenija Fumić Redoviti profesor