Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Klinička biokemija organa i organskih sustava 1

Godina učenja: 3.
Semestar: 6.
Broj ECTS bodova: 4
Ciljevi predmeta: Definirati laboratorijske pretrage u različitim biološkim materijalima te čimbenike koji mogu utjecati na ishod rezultata - od uzorka do nalaza tijekom predanalitičke, analitičke i poslijeanalitičke faze. Definirati značenje općih i specifičnih kliničko-biokemijskih pretraga u probiranju, prevenciji, dijagnostici, praćenju i prognozi te uspješnosti liječenja pojedinih organa i organskih sustava.
Preduvjeti: Upis predmeta: za upis Kliničke biokemije organa i organskih sustava 1 potrebna je odslušana Opća klinička biokemija i Patofiziologija s patologijom
Polaganje predmeta: za Kliničke biokemije organa i organskih sustava 1 potrebna je položena Opća klinička biokemija i Patofiziologija s patologijom

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Opisati principe uzimanja i primjene cerebrospinalne tekućine, zglobne tekućine, transudata, eksudata te drugih bioloških materijala za laboratorijsku dijagnostiku s područja specijalne kliničke biokemije.
  2. Navesti i objasniti mehanizme koji mogu utjecati na rezultate laboratorijskih pretraga tijekom predanalitičke, analitičke i poslijeanalitičke faze.
  3. Povezati principe analitičkih interferencija te bioloških učinaka lijekova i moguće promjene rezultata laboratorijskih pretraga.
  4. Objasniti postupak izrade referentnih vrijednosti za različite populacije.
  5. Objasniti principe rada analitičkih analizatora, labortatorijskog informacijskog sustava i bolničkog informacijskog sustava.
  6. Objasniti laboratorijske pretrage, primjenu analizatora i zdravstvenu skrb uz bolnički krevet.
  7. Opisati metode određivanja pojedinih analita u serumu, mokraći i krvi, likvoru, zglobnoj tekućini itd. s područja specijalne kliničke biokemije.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. József Petrik Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
izv. prof. dr. sc. Nada Vrkić Izvanredni profesor
prof. dr. sc. Dunja Rogić Redoviti profesor
dr. sc. Zlata Flegar-Meštrić Docent