Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Klinička biokemija organa i organskih sustava 2

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 7.
Broj ECTS bodova: 6
Ciljevi predmeta: Upoznati studente s patogenezom i patofiziološkim mehanizmima u bolestima i poremećajima na jetri, bubregu, srcu i krvožilju, te u gastrointestinalnom traktu, plućima i koštanom sustavu. Naučiti biokemijske pokazatelje u dijagnostici, diferencijalnoj dijagnostici, prognozi i praćenju tijeka liječenja. Istaknuti ulogu laboratorija u praćenju uspješnosti medicinskog postupka dijalize i transplantacije i biokemijski pristup hematološkim bolestima. Povezati laboratorijske testove s patofiziološkom osnovom. Izdvojiti biokemijske promjenje u zdravoj trudnoći koje se odražavaju u promijenjenim nalazima koji nemaju patofiziološku podlogu. Uz pregled dijagnostičkih postupnika student če naučiti i odabir primjerenih analitičkih metoda te njihovu kliničku osjetljivost i specifičnost. Na vježbama će u kliničkom okruženju naučiti način na koji se primjenjuju postupnici.
Preduvjeti: Upis predmeta:  za upis Kliničke biokemije organa i organskih sustava 2 potrebna je odlsušana Kliničke biokemije organa i organskih sustava 1
Polaganje predmeta: za polaganje Kliničke biokemije organa i organskih sustava 2 potrebna je položena Klinička biokemija organa i organskih sustava 1

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Opisati osnovne patofiziološke uzroke poremećaja i bolesti jetre, pluća, srca, bubrega, gastrointestinalnog trakta.
  2. Opisati i nabrojiti vrste uzorka, vrste testova i dijagnostičke algoritme za dijagnostiku i praćenja liječenja bolesti navedenih organa.
  3. Povezati rezultate testova s kliničkim stanjima; znati kritične vrijednosti pretraga.
  4. Izabrati primjerene metode za specifičnu dijagnostiku organskih sustava i vrstu biološkog materijala.
  5. Objasniti principe laboratorijskih metoda i pouzdanost nalaza.
  6. Opisati ulogu medicinskog biokemičara u interpretaciji nalaza i suradnji sa zdravstvenim osobljem u unapređenju kvatlitete predanalitičke faze rada.
  7. Objasniti fiziološke promjene u trudnoći i njezine utjecaje na rezultate biokemijskih i hematoloških pretraga.
  8. Objasniti principe i primjenu laboratorijskog automatiziranog sustava i laboratorijskog informatičkog sustava.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Nada Vrkić Izvanredni profesor Voditelj
prof. dr. sc. József Petrik Redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Roberta Petlevski Redoviti profesor
dr. sc. Ana-Marija Šimundić Docent
dr. sc. Slavica Dodig Izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Marija Grdić Rajković Izvanredni profesor
doc. dr. sc. Anita Somborac Bačura Docent
doc. dr. sc. Andrea Hulina Tomašković Docent