Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Klinička biokemija s hematologijom

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 6.
Broj ECTS bodova: 6
Ciljevi predmeta: Studenti će se upoznati s osnovama kemijskih, biokemijskih i bioloških postupaka kojima se ispituje sastav bioloških tekućina i tkiva, te morfološkim karakteristike krvnih stanica kojima se utvrđuju promjene tijekom fizioloških i patoloških procesa u organizmu čovjeka.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: potrebna je odslušana Patofiziologija s patologijom i položena Biokemija
Preduvjet za polaganje: potrebna je položena Fiziologija s anatomijom čovjeka

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Opisati osnovne principe laboratorijske dijagnostike s područja opće kliničke biokemije i hematologije;
  2. Objasniti principe koji povezuju kvalitativne i kvantitativne metode određivanja laboratorijskih pretraga s fiziološkim i patofiziološkim stanjima organizma;
  3. Identificirati ključne pretrage s područja opće kliničke biokemije i hematologije za praćenje funkcije pojedinih organa i organskih sustava;
  4. Povezati principe analitičkih interferencija i bioloških učinaka lijekova s rezultatima laboratorijskih pretraga;
  5. Prepoznati dijagnostičke mogućnosti primjene molekularno-bioloških metoda u otkrivanju patoloških stanja;
  6. Objasniti metode određivanja pojedinih analita u serumu, mokraći i krvi s područja opće kliničke biokemije i hematologije;
  7. Izvoditi osnovna laboratorijska određivanja pojedinih analita u serumu, mokraći i krvi.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. József Petrik Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
prof. dr. sc. Roberta Petlevski Redoviti profesor Voditelj
prof. dr. sc. Mirna Sučić Redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Renata Zadro Redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Ksenija Fumić Redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Marija Grdić Rajković Izvanredni profesor
doc. dr. sc. Anita Somborac Bačura Docent
doc. dr. sc. Andrea Hulina Tomašković Docent