Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Koagulacija

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 7.
Broj ECTS bodova: 4
Ciljevi predmeta: Usvojiti osnove biokemije i fiziologije hemostaze, patofiziologiju poremećaja hemostaze i tromboze, upoznati metode liječenja bolesti hemostaze te laboratorijskim metodama dijagnosticirati poremećaje hemostaze.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: odslušana Hematologija 2, položena Opća klinička biokemija
Preduvjet za polaganje: položena Hematologija 2

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Opisati model hemostaze.
  2. Objasniti fiziologiju hemostaze.
  3. Identificirati glavne čimbenike zgrušavanja i fibrinolize.
  4. Objasniti nasljedne i stečene poremećaje hemostaze i tromboze.
  5. Nabrojati vrste terapije za pojedinačne poremećaje zgrušavanja.
  6. Objasniti načela djelovanja antikoagulacijske terapije.
  7. Izvesti laboratorijske analize za dijagnostiku poremećaja zgrušavanja.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Renata Zadro Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj