Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Laboratorijska informatika

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Upoznavanje studenata s mogućnostima informatike. Osposobljavanje studenata za samostalno korištenje informatikom u skladu s potrebama suvremenog laboratorija. Primjena informatike u svakodnevnom stručnom i u znanstvenom radu
Preduvjeti: Upisan  9. semestar
Preduvjet za polaganje: nema 
Ishodi učenja: Definirati temeljne informatičke pojmove,
Razumjeti informatičke dijelove i procese: hardver, softver, umrežavanje, baze podataka, internet stranice, sigurnost i čuvanje informatičkih podataka
Koristiti neke od naprednih mogućnosti operativnog sustava Windows, te softvera Word i Excel
Koristiti stečena znanja i primijeniti ih kao osnovu sticanja novih, a prema potrebama svog laboratorija
Razumjeti, definirati i planirati potrebe informatičke potrebe suvremenog laboratorija
Razumjeti informatičku osnovu javno zdravstvenih usluga i financijskog poslovanja laboratorija i bolnica
Razumjeti i planirati procese akreditacije laboratorija i praćenje radnih procesa putem informatičke podrške
Prikupljati i primijeniti znanstvene i stručne informacije u svojem svakodnevnom radu 
SURADNICI: doc. dr. sc. Mario Štefanović, dr. sc. Nora Nikolac, Ivana Ćelap, spec. med. biokemije

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Nada Vrkić Izvanredni profesor