Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Neurokemija

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 7.
Broj ECTS bodova: 1,5
Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovama neurobiologije i likvorske dijagnostike neuroloških bolesti.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: položena Opća klinička biokemija
Preduvjet za polaganje:nema

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Opisati anatomske značajke živčanog sustava i likvorskih prostora.
  2. Objasniti patobiokemijsku podlogu živčanih bolesti.
  3. Navesti mogućnosti analize likvora u laboratorijskoj dijagnostici neuroloških bolesti.
  4. Nabrojati i opisati osnovne citološke i biokemijske pretrage likvora.
  5. Primijeniti kromatografske i elektroforetske tehnike u istraživanju proteina i lipida u moždanom tkivu i likvoru.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Ksenija Fumić Redoviti profesor Voditelj