Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Opća klinička biokemija

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 5.
Broj ECTS bodova: 13,5
Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je prikazati analitičke karakteristike kemijskih, biokemijskih i bioloških postupaka te njihovu primjenu u ispitivanju sastava bioloških tekućina i tkiva kojima se otkrivaju i prate promjene tijekom fizioloških i patoloških procesa u organizmu čovjeka. Stečena znanja i vještine osiguravaju podlogu za predmet Klinička biokemija organa i organskih sustava I.
Preduvjeti: Upis predmeta: odslušana Fiziologija s anatomijom čovjeka i Biokemija
Polaganje predmeta: položena Fiziologija s anatomijom čovjeka i Biokemija

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći /biti u stanju:
  1. Izvoditi laboratorijsku metodu za određivanje pojedinog analita u kliničkom uzorku.
  2. Procijeniti kliničku značajnost određenih biokemijskih pokazatelja.
  3. Predvidjeti i izbjeći moguće pogreške koje se mogu pojaviti u predanalitičkoj, analitičkoj i poslijeanalitičkoj fazi laboratorijskog rada.
  4. Opisati biokemijske mehanizme koji utječu na promjenu koncentracije pojedinog analita u organizmu.
  5. Objasniti dobivene rezultate laboratorijskih pretraga i povezati ih s pojedinim patološkim stanjima.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Roberta Petlevski Redoviti profesor Voditelj
prof. dr. sc. József Petrik Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
prof. dr. sc. Dunja Rogić Redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Marija Grdić Rajković Izvanredni profesor
doc. dr. sc. Anita Somborac Bačura Docent
doc. dr. sc. Andrea Hulina Tomašković Docent