Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Specijalna područja kliničke biokemije

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 8.
Broj ECTS bodova: 5
Ciljevi predmeta: Upoznati studenta s posebnim područjima, uzorcima, postupcima i patološkim stanjima s kojima će se baviti u praksi, a uključena su u područje rada medicinskog biokemičara.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: odslušana Klinička biokemija organa i organskih sustava 2
Preduvjet za polaganje: položena Klinička biokemija organa i organskih sustava 2

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Navesti biokemijske i molekularne osnove nasljednih metaboličkih bolesti i psihosomatskih poremećaja;
  2. Predložiti laboratorijske postupke i uzorke u probiranju i potvrdi dijagnoze metaboličkih bolesti;
  3. Opisati način praćenja koncentracije lijeka u organizmu;
  4. Navesti i opisati najznačajnije laboratorijske pretrage u neonatologiji;
  5. Objasniti ulogu farmakogenetike u liječenju neuropsihijatrijskih bolesnika;
  6. Predvidjeti dozu oralnog antikoagulansa na temelju izmjerenih laboratorijskih parametara;
  7. Opisati principe farmakogenetičkih testiranja;
  8. Objasniti princip GCMS i tandemske spektroskopije masa.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Nada Vrkić Izvanredni profesor Voditelj
prof. dr. sc. Dunja Rogić Redoviti profesor Voditelj
prof. dr. sc. Ksenija Fumić Redoviti profesor