Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Djelatnici Zavoda

prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić
Predstojnik zavoda - Redoviti profesor
E-mail: msegvic@pharma.hr
prof. dr. sc. Maja  Šegvić Klarić dr. sc. Maja Šegvić Klarić je redovita profesorica na Zavodu za mikrobiologiju. Od 2018. godine je predstojnica Zavoda. Sudjeluje u izvođenju kolegija Mikrobiologija s parazitologijom (suvoditeljica), Primjenjena mikrobiologija (voditeljica)... Opširnije

prof. dr. sc. Ivan Kosalec, mag. pharm.
Redoviti profesor
E-mail: ikosalec@pharma.hr
prof. dr. sc. Ivan  Kosalec Dr. sc. Ivan Kosalec, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, profesor je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u nastavi na predmetima studija farmacije i studija medicinske biokemije, kao i u mentorstvu doktorskih... Opširnije

doc. dr. sc. Daniela Jakšić, mag. pharm.
Docent
E-mail: djaksic@pharma.hr
doc. dr. sc. Daniela Jakšić dr. sc. Daniela Jakšić je zaposlena kao poslijedoktorandica na Zavodu za mikrobiologiju gdje sudjeluje u izvođenju praktične nastave iz kolegija diplomskog studija Mikrobiologija s parazitologijom. Područje njezinog znanstveno-istraživačkog interesa... Opširnije

Štefica Babić
Tehnički suradnik
E-mail: sbabic@pharma.hr
Štefica Babić rođena je 1961. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završila je u Zagrebu, smjer veterinarski tehničar. Od 1985. godine do danas radi u Zavodu za mikrobiologiju FBF-a u svojstvu tehničkog suradnika. Opširnije