Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Mikrobiologija s parazitologijom

Godina učenja: 2. godina
Semestar: 4.
Broj ECTS bodova: 8
Ciljevi predmeta: Student će upoznati osnove biologije prokariota i eukariota (građa, razmanožavanje, metabolizam, tvorba biofilma i dr.), odnos mikroba sa nositeljem s posljedičnim mjestima modulacije odnosa lijekom, cjepljenjem, biocidom. Poznavati će etiološke uzročnike infekcija bakterijske, gljivične i virusne etiologije. Stečena znanja daju podlogu za shvaćanje ciljnih mjesta lijekova, sistemski pogled na ulogu mikroba u životu nositelja (čovjek), značaj prevencije i šire sistemske uloge (ekološke, antropozoonoze) mikroba sa ciljem sprečavanja zaraznih bolesti.
Preduvjeti: Upis predmeta: potrebna je položena Stanična biologija s genetikom
Polaganje predmeta: nema

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Opisati i razlikovati biološka svojstva medicinski značajnih bakterija, virusa, gljivica i parazita te značaj za nositelja (čovjeka).
  2. Nabrojati glavne etiološke uzročnike zaraznih bolesti.
  3. Identificirati glavne patogene, saprofitarne, komenzalne i oportunističke mikrobne vrste.
  4. Objasniti i povezati mehanizme virulencije i mikrobnu patogenezu.
  5. Povezati sistemski ulogu antropozoonoza i sprječavanje prijenosa.
  6. Povezati mehanizam djelovanja antimikrobnih lijekova s razvojem rezistencije mikroba.
  7. Nabrojiti tipove cjepiva i argumentirati važnost aktivne imunizacije u prevenciji zaraznih bolesti.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Ivan Kosalec Redoviti profesor Voditelj
prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić Redoviti profesor Voditelj
doc. dr. sc. Daniela Jakšić Docent
Vanja Ljoljić Bilić