Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Znanstvena aktivnost

Farmaceutsko-biokemijski fakultet ima značajnu znanstvenu aktivnost u području biomedicine i zdravstva, polja farmacije i grane medicinske biokemije te prirodnih znanosti.  

Danas je FBF, s tradicijom od 135 godine (farmacija) i 55 godina (medicinska biokemija), sa 162 djelatnika (od kojih 64 u znanstveno-nastavnom zvanju) i trenutno 204 studenta poslijediplomskih studija, jedna od važnih institucija Sveučilišta u Zagrebu. FBF, odnosno njegovi djelatnici, u različitim oblicima surađuju sa 31 inozemnom institucijom i dio je Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) i ERASMUS programa.

Znanstvena aktivnost na FBF vidljiva je u 24 znanstveno-istraživačka projekata MZOS-a, trima međunarodnim projektima, četirima bilateralnima te osam stručnih projekata i suradnji. Broj, oko 10.000 dosad diplomiranih stručnjaka, s više od 300 magistarskih te preko 200 doktorskih radova, pokazuje da je FBF značajno povećao znanstveni potencijal RH te postao trajno izvorište znanstvenih i nastavnih djelatnosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini (evidencija diplomiranih studenata vodi se od ak. god. 1949./1950., a završenih poslijediplomskih studenata od ak. god. 1962./1963.). 

U periodu od 2012. do 2016. godine prema bazi podataka Scopus djelatnici FBF-a objavili su ukupno 434 publikacije, među kojima prevladavaju originalni znanstveni radovi (78,8%) i pregledni znanstveni radovi (14,5%). Radovi su uglavnom iz područja farmakologije, toksikologije i farmacije (168), medicine (134), biokemije, genetike i molekularne biologije (114) te kemije (113). Prema podacima iz Scopusa, navedeni radovi su ukupno citirani 2917 puta (h-indeks je 26), što nedvojbeno potvrđuje znanstvenu izvrsnost i velike istraživačke potencijale FBF. U znanstvenom radu FBF, odnosno njegovi djelatnici, u različitim oblicima surađuju s 34 inozemne institucije, a Fakultet sudjeluje u programima Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) i ERASMUS. Osim toga, u zadnjih 5 godina na Fakultetu je izrađeno 917 diplomskih radova, 24 specijalistička rada, 15 magistarskih radova te 62 doktorske disertacije. Sve to pokazuje da je FBF značajno povećao znanstveni potencijal RH te postao trajno izvorište znanstvenih i nastavnih djelatnosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini.