Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Novi znanstveni rad Zavoda za farmaceutsku kemiju


Nedavno je istraživačka skupina Zavoda za farmaceutsku kemiju predvođena prof. dr. sc. Zrinkom Rajić objavila znanstveni rad naslova "Design, synthesis and antiplasmodial evaluation of new amide-, carbamate-, and ureido-type harmicines" u uglednom znanstvenom časopisu Bioorganic & Medicinal Chemistry (Q1 u kategoriji organske kemije).

"Rad predstavlja nastavak dosadašnjih istraživanja harmicina, hibridnih molekula prirodnog produkta harmina i derivata cimetne kiseline. U sklopu rada je provedna analiza kvantitativnog odnosa strukture i djelovanja (QSAR) na temelju koje su dizajnirani, pripravljeni i karakterizirani harmicini nove generacije." - rekla nam je dr. sc. Marina Marinović, prva autorica na radu.

Antimalarijsko djelovanje novosintetiziranih harmicina ispitano je u suradnji s Institutom za tropsku medicinu Sveučilišta u Tübingenu i Institutom za molekularnu medicinu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Lisabonu. Rezultati prezentirani u ovom radu temelj su za buduća istraživanja i razvoj novih i učinkovitijih antimalarika.

Rad pročitajte na: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0968089623003164