Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Novi znanstveni rad Zavoda za analitiku i kontrolu lijekova

 
Nedavno je istraživačka skupina Zavoda za analitiku i kontrolu lijekova predvođena izv. prof. dr. sc. Mirandom Sertić, u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost „Nova bioanalitička rješenja za personalizaciju terapije raka dojke“ (UIP-2019-04-8461), objavila znanstveni rad naslova „Optimisation of Solid-Phase Extraction and LC-MS/MS Analysis of Six Breast Cancer Drugs in Patient Plasma Samples“. Rad je objavljen u znanstvenom časopisu Pharmaceuticals (Q1 u kategoriji Pharmacology & Pharmacy).
 
"U ovom radu ispitano je šest različitih sorbensa kako bi se postigla simultana ekstrakcija palbocikliba, ribocikliba, abemacikliba, anastrozola, letrozola i fulvestranta iz uzoraka ljudske plazme. Kao potvrda prikladnosti optimizirane metode za njenu primjenu, određene su koncentracije lijekova od interesa u plazmi stvarnih bolesnica. Rezultati rada mogu poslužiti kao temelj daljnjem razvoju i ispitivanjima terapijskog praćenja ovih lijekova." - rekla nam je Lu Turković, mag. pharm., prva autorica na radu.
 
Optimizacija uvjeta ekstrakcije provedena je u suradnji s Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije, LC-MS analiza uzoraka i validacija metode uz pomoć Teva Global R&D, dok su uzorci pacijentica sakupljeni u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.
 
Rad pročitajte na: https://www.mdpi.com/1424-8247/16/10/1445