Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Strateški program znanstvenog istraživanja

Strateškim programom znanstvenih istraživanja 2024.-2028. Farmaceutsko-biokemijski fakultet usklađuje strategiju znanstvenih istraživanja s postojećim relevantnim strateškim dokumentima, uvažavajući pritom sve posebnosti i specifičnosti te predviđa posebne zadatke i mjere u sljedećem srednjoročnom razdoblju. Strateškim programom znanstvenih istraživanja definiraju se: misija i vizija u području istraživanja, transfera tehnologije i znanja te inovacija, strateški ciljevi, mjere i aktivnosti s pripadajućim pokazateljima učinka, osobe i tijela potrebna za provedbu Strateškog programa, nositelji odgovarajućih aktivnosti, odnosno osobe odgovorne za praćenje pokazatelja učinka po definiranim zadacima i predvidivi termini realizacije.

Strateški program  znanstvenih istraživanja 2024.-2028.