Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Kapitalna oprema (nabavna vrijednost prelazi 200.000 kuna)

Naziv instrumenta (opreme) Nabavna vrijednost (HRK) Godina nabave
Mikrofluidizator 347.731,26 2020
Automatizirani sustav za in vitro ispitivanje oslobađanja s horizontalnim difuzijskim ćelijama 579.651,24 2020
Laboratorijski uređaj za sušenje raspršivanjem 758.917,03 2020
Analizator teksture čvrstih i polučvrstih pripravaka 528.575,01 2020
Liofilizator 431.241,25 2020
Uređaj za određivanje veličine i zeta potencijala nano i mikro-čestica 482.531,19 2020
Uređaj za određivanje veličine čestica na bazi statičkog raspršenja svjetlosti 436.718,51 2020
Laboratorijski tabletni stroj 307.512,48 2020
Modulacijski diferencijalni pretražni kalorimetar 498.631,00 2020
Termogravimetar (TGA) 411.369,00 2020
Izotermalni titracijski kalorimetar 794.465,03 2020
Uređaj za mikrotermoforezu 1.928.762,50 2020
Sustav za identifikaciju mikroorganizama temeljen na MALDI- TOF tehnologiji 1.470.250,00 2021
Čitač mikrotitarskiih pločica s više tehnologija detekcije 883.165,53 2021
Uređaj za rezonanciju površinskog plazmona 591.386,22 2021
Nadogradnja NMR uređaja (NMR proba za postojeći uređaj i kompresor za plinove) 206.049,96 2021
Superračunalo (radna stanica/klaster) 310.212,47 2021
Uređaj za umnožavanje, apsolutnu kvantifikaciju i detekciju genetskih mutacija (digitalni PCR) 432.343,75 2021
Sustav za preparativnu tekućinsku i flash kromatografiju 1.059.450,00 2021
Sustav za planarnu kromatografiju 1.163.443,70 2021
Uređaj za zaustavljeni protok 281.250,00 2021
Uređaj za lančanu reakciju polimerazom u stvarnom vremenu (engl. real-time PCR) 372.253,13 2021
Sustav za potpunu refleksijsku rentgensku fluorescenciju (TXRF) 740.937,53 2022
Sustav za tekućinsku kromatografiju ultravisoke djelotvornosti spregnut s masenim spektrometrom trostrukog kvadrupola 2.969.054,00 2022
Plinski kromatograf spregnut sa spektrometrom masa (GC-MS/MS) 1.620.499,90 2022
Sustav za tekućinsku kromatografiju visoke djelotvornosti spregnut s masenim spektrometrom trostrukog kvadrupola 1.672.682,30 2022
Oprema za opskrbu plinovima 208.094,53 2022
Automatski sustav za elektroforezu kombiniran s imunodetekcijom 610.387,48 2022
Invertni fluorescentni mikroskop 378.749,97 2022
Kriostat 239.561,61 2022
Mikrovaga s preciznošću vaganja od šest decimala 206.596,22 2022
Analiticka vaga s preciznošću vaganja od pet decimala u komori za vaganje citotoksicnih tvari 223.439,97 2022
Sustav za visokoučinkovitu mikrovalnu ekstrakciju i mikrovalnu digestiju 381.971,20 2022
Sustav za ubrzanu ekstrakciju otapalima 510.197,54 2022
Centrifugalni uparivač za veće volumene 585.270,01 2022
Vakuumski koncentrator 202.189,97 2022
Sustav za automatsko pipetiranje 576.500,01 2022
Tekućinski kromatograf visoke učinkovitosti 249.356,74 2022
Sustav za ekstrakciju superkritičnim CO2 (SFE) 246.472,22 2022
Nadogradnja postojećeg sustava za preparativnu tekućinsku i flash kromatografiju sustavom za centrifugalnu razdjelnu kromatografiju (CPC) 566.625,00 2022
Uređaj za tekućinsku kromatografiju (HPLC) 330.039,48 2022
Maseni spektrometar s induktivno spregnutom plazmom (ICP-MS) 1.137.499,90 2022
Uređaj za interferometriju biosloja 210.000,00 2023
Uređaj za termalnu denaturaciju proteina 215.124,97 2023
Vibracijski mikromlin 320.826,24 2023