Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Glikozilacija serumskog transferina kao faktor u mehanizmu prijenosa željeza

Naziv projekta: Glikozilacija serumskog transferina kao faktor u mehanizmu prijenosa željeza

Akronim: GlyMech

Broj projekta: UIP-2017-05-9537

Trajanje projekta: 01.02.2018. - 31.01.2023.

Voditelj: Dr. sc. Tin Weitner, doc.

 

Suradnici na projektu:

prof. dr. sc. Mario Gabričević (Farmaceutsko-biokemijski fakultet)

doc. dr. sc. Erim Bešić, doc. (Farmaceutsko-biokemijski fakultet)

dr. sc. Davor Šakić  (Farmaceutsko-biokemijski fakultet)

dr. sc. Ivan Biruš, stručni. sur. (Farmaceutsko-biokemijski fakultet)

Doktorand (bit će imenovan naknadno)

Poslijedoktorand (bit će imenovan naknadno)

 

Sažetak

Projekt obuhvaća temeljno istraživanje utjecaja glikozilacije transferina, glavnog prenositelja željeza u ljudskom organizmu, na ravnotežu i kinetiku vezivanja željeza. Znanstveni ciljevi ovog projekta su: 1. određivanje konstanata ravnoteže vezivanja željeza za različite glikoforme transferina, 2. određivanje redukcijskog potencijala željeza vezanog u različitim glikoformama transferina te 3. određivanje kinetike i mehanizma vezanja i otpuštanja željeza iz različitih glikoformi transferina.

Većina transferina su topljivi glikoproteini koji se sastoje od jednog lanca sa 700 aminokiselinskih ostataka i glikanskog dijela heretogene strukture i različitog sadržaja sijalinske kiseline. Tijekom fizioloških ili patofizioloških promjena u organizmu dolazi do posttranslacijskih promjena u glikozilaciji transferina, pri čemu udio nesijaliniziranog transferina postaje značajno povišen. Promjene u razmjerno velikom glikanskom dijelu transferina mogu imati značajan utjecaj na konstantu vezivanja željeza te na vezivanje za transferinski receptor ciljnih stanica. Mehanizam vezivanja i otpuštanja željeza povezan je s njegovim redukcijskim potencijalom koji ovisi o različitim faktorima (npr. pH, sinergijski anion, itd.), a promjenom glikozilacije transferina također može doći i do značajne promjene redukcijskog potencijala te promjena u kinetici vezivanja ili otpuštanja željeza.

Projekt osigurava preduvjete za znanstvenu izvrsnost i razvoj samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika poboljšanjem uvjeta rada u smislu opreme i drugih resursa te uklanjanja prepreka njihovoj mobilnosti. Provedbom projekta također će ojačati njihov kapacitet za povlačenje financijskih sredstava iz fondova EU i ostalih financijskih izvora te omogućiti održivost i proširenje znanstvene djelatnosti uspostavljene grupe.