Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Održivi razvoj inovacije u hrani valorizacija otpada masline

 Hrvatska zaklada za znanost –uspostavni  istraživački projekt

Naziv projekta: Održivi razvoj inovacije u hrani – valorizacija otpada masline

 

Akronim: NutriOliWa

Broj projekta: IUP-2014-09-9143

Trajanje projekta: 15.09.2015. – 14.09.2018. godine

Voditelj: dr. sc. Dubravka Vitali Čepo, izv. prof.

 

Suradne ustanove:

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 

Suradnici na projektu:

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

dr. sc. Mario Jug, izv. prof.

dr. sc. Marija Grdić Rajković, doc.

dr. sc. Marijana Zovko Končić, izv. prof.

Kristina Radić, mag.pharm.

Sanja Jurmanović, mag.chem.

Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

dr. sc. Suzana Rimac Brnčić, izv.prof.

 

Sažetak

Direktno odlaganje u okoliš velikih količina otpada (uglavnom komine i otpadnih voda) koje zaostaju nakon proizvodnje maslinovog ulja, veliki je ekološki problem zbog niskog pH komine, visokog sadržaja organske tvari te visoke kemijske i biološke potrošnje kisika. Ponovno iskorištavanje komine masline za proizvodnju energije, izolaciju različitih bioaktivnih spojeva i formulaciju proizvoda sa dodanom vrijednošću u samom je začetku te njen potencijal, kao polazne sirovine, još uvijek nije ni izbliza iskorišten. Polifenoli karakteristični za kominu masline (tirosol, hidroksitirosol, oleuropein, demetiloleuropein, verbaskozid i ligstrozid,), prepoznati su kao visokovrijedni spojevi od strane različitih nadležnih tijela kao što je primjerice EFSA. Ipak, usprkos širokoj paleti njihovih dokazanih bioloških učinaka, iskorištavanje sekoiridoida u okvirima prehrambene, kozmetičke ili farmaceutske industrije vrlo je ograničeno. Jedan od glavnih razloga tome je nedostatak učinkovitih, ekološki i ekonomski prihvatljivih metoda izolacije. Osim navedenog, postojeći ekstrakti imaju varijabilan kemijski sastav, kvalitetu i općenito su slabo karakterizirani što dodatno ograničava njihovu širu primjenu u područjima funkcionalne hrane i dodataka prehrani kao i daljnja istraživanja njihovih kemijsko-bioloških učinaka. Upravo iz navedenih razloga, glavni ciljevi ovog projekta su:

U okviru predloženog projekta planira se razvoj novih učinkovitih "zelenih" procesa ekstrakcije i formulacije visokokvalitetnog suhog ekstrakta komine korištenjem suvremenih nekonvencionalnih tehnika te razvoj brze i pouzdane analitičke metode monitoringa karakterističnih polifenola u kompleksnom biljnom matriksu. Nadalje, dobiveni rezultati dati će prva saznanja o utjecaju kompleksnog biljnog matriksa, farmaceutskih nosača (cikolodekstrina)  i morfologije prašaka na oralnu bioraspoloživost karakterističnih polifenola te bitno doprinijeti ograničenim saznanjima o antioksidacijskoj učinkovitosti ekstrakta komine masline u hrani i u biološkim sustavima. Osim što će pružiti nove znanstvene spoznaje te mogu poslužiti kao izvrstan temelj za daljnja znanstvena istraživanja specifičnih bioloških učinaka, rezultati ovog projekta nalaze i vrlo konkretnu primjenu u okvirima prehrambene- i farmaceutske industrije. U širem smislu, rezultati ovog projekta pružit će dodatan doprinos kvaliteti upravljanja otpadom iz agro-prehrambenog sektora te unaprijediti trenutna saznanja i mogućnosti u održivoj formulaciji proizvoda sa dodanom vrijednošću. 

 

Događanja, znanstveni skupovi, publikacije

https://www.researchgate.net/project/Valorization-of-olive-waste-in-sustainable-food-innovation-NutriOliWa

http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=HRZZ-UIP-2014-09-9143&period=2007