Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Štetni učinci pojedinačnih i kombiniranih mikotoksina Aspergillus vrsta

 

Hrvatska zaklada za znanost – istraživački projekt

Naziv projekta: Štetni učinci pojedinačnih i kombiniranih mikotoksina Aspergillus vrsta

Akronim: MycotoxA

Broj projekta: IP-09-2014-5982

Trajanje projekta: 2016-2020. godine

Voditelj: dr. sc. Maja Šegvić Klarić, prof.

 

Suradne ustanove:

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Fidelta d.o.o., Zagreb

Fakultet prirodnih znanosti i informatike (Zavod za mikrobiologiju), Sveučilište u Szegedu, Mađarska

 

Suradnici na projektu:

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

dr. sc. Biljana Nigović, prof.

dr. sc. Lada Rumora, prof.

dr. sc. Sanja Dabelić, izv. prof.

dr. sc. Ana Mornar Turk, izv. prof.

dr. sc. Miranda Sertić, doc.

dr. sc. Daniela Jakšić

dr. sc. Andrea Hulina

Domagoj Kifer, mag. pharm.

 

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

dr. sc. Maja Peraica, znanstv. savj.

dr. sc. Davorka Breljak, znanstv. savj.

dr. sc. Nevenka Kopjar, znanstv. savj.

dr. sc. Davor Želježić, naslovni prof.

dr. sc. Dubravka Rašić, znanstv. sur.

dr. sc. Dean Karaica

 

Fidelta d.o.o., Zagreb

dr. sc. Dubravko Jelić, nasl. doc.

 

Fakultet prirodnih znanosti i informatik (Zavod za mikrobiologiju), Sveučilište u Szegedu, Mađarska

dr. sc. Sándor Kocsubé

 

Sažetak

 

Prema EU dokumentu o klimatskim promjenama u južnoj i jugoistočnoj Europi očekuje se povećanje temperature za 4-5° C, te sušna razdoblja u kombinaciji s velikom količinom oborina i poplave. Takve klimatske promjene mogu se odraziti na obrazac pojavnosti plijesni-producenata mikotoksina. Aspergillus vrste i njihovi mikotoksini mogli bi postati češći kontaminanti hrane u našem podneblju nego li je to bilo do sada, što može značajno povećati rizik za zdravlje bilo da se radi o unosu toksina ingestijom ili inhalacijom. S mikotoksikološkog stajališta, Aspergillus vrste iz sekcija Flavi, Circumdati, Nigri, Versicolores i Terrei zaslužuju posebnu pozornost zbog proizvodnje aflatoksina B1, okratoksina A, fumonizina, sterigmatocistina i citrinina. Mehanizam toksičnosti tih mikotoksina još uvijek nije razjašnjen. Jedan od mogućih mehanizama koji igra značajnu ulogu u imunotoksičnosti, genotoksičnosti i kancerogenosti mikotoksina je oksidacijski stres. To bi se moglo spriječiti korištenjem nekih prirodnih antioksidanata kao što je resveratrol. Stoga su ciljevi ovog projekta: 1) istražiti pojavnost genotipova Aspergillus vrsta u hrani i zraku zatvorenih plijesnima opterećenih prostora, primjenom sekvenciranja ITS /CaM regije DNA; 2) ispitati toksinogenosti Aspergillus vrsta in vitro i ex vivo pomoću tekućinske kromatografije visoke učinkovitosti u kombinaciji s masenom spektrometrijom; 3) razjasniti ulogu oksidacijskog stresa u mehanizmu toksičnosti mikotoksina in vitro/in vivo određivanjem lipidne peroksidacije, staničnih antioksidanta i ekspresije proteina toplinskog šoka; 4) ispitati toksične interakcije mikotoksina (aditivnost, sinergizam, antagonizam) u dvojnim i trojnim kombinacijama koncentracija koje odgovaraju EU limitu koristeći stanične linije i statističke modele, te 5) ispitati antioksidativni potencijal resveratrola. Rezultati će pružiti temelj za preporuke i / ili reviziju postojećih regulatornih smjernica kako bi se smanjio rizik za ljudsko zdravlje.

 

Publikacije, znanstveni skupovi, događanja

Objavljeni znanstveni radovi

1. Rašić Dubravka, Micek Vedran, Šegvić Klarić Maja, Peraica Maja. Oxidative stress as a mechanism of combined OTA and CTN toxicity in rat plasma, liver and kidney. Human & Experimental Toxicology, 2019; 38: 434-445. https://doi.org/10.1177/0960327118819049

2. Rašić Dubravka, Želježić Davor, Kopjar Nevenka, Kifer Domagoj, Šegvić Klarić Maja, Peraica, Maja. DNA damage in rat kidneys and liver upon subchronic exposure to single and combined ochratoxin A and citrinin. World Mycotoxin Journal, 2019; 12: 163-172. https://doi.org/10.3920/WMJ2018.2399

3. Rašić Dubravka, Jakšić Daniela, Hulina Tomašković Andrea, Kifer Domagoj, Kopjar Nevenka, Rumora Lada, Želježić Davor, Peraica Maja, Šegvić Klarić Maja. Sterigmatocystin moderately induces oxidative stress in male Wistar rats after short-term oral treatment. Mycotoxin research, 2020; 36: 181-191.  https://doi:10.1007/s12550-019-00382-8  

4. Kifer Domagoj, Jakšić Daniela, Šegvić Klarić Maja. Assessing the effect of mycotoxin combinations: which mathematical model is (the most) appropriate? Toxins, 2020; 12: 153. https://doi.org/10.3390/toxins12030153  

5. Karaica Dean, Micek Vedran, Rašić Dubravka, Peraica Maja, Šegvić Klarić Maja, Breljak Davorka. Subchronic exposure to individual and combined ochratoxin A and citrinin affects the expression of rat renal organic anion transporters. Mycotoxin Research, 2020; 3: 1-14. https://doi:10.1007/s12550-020-00399-4

6. Jakšić Daniela, Sertić Miranda, Kocsube Sandor, Kovačević Ivana, Kifer Domagoj, Mornar Turk Ana, Nigović Biljana, Šegvić Klarić Maja. Post-flood impacts on occurrence and distribution of mycotoxin-producing Aspergilli from the sections Circumdati, Flavi, and Nigri in indoor environment. Journal of  Fungi, 2020; 6: 282. https://doi:10.3390/jof6040282  

7. Jakšić Daniela, Ćurtović Ida, Kifer Domagoj, Rašić Dubravka,  Kopjar Nevenka, Micek Vedran, Peraica Maja, Šegvić Klarić Maja. Single-dose toxicity of individual and combined sterigmatocystin and 5-methoxysterigmatocistin in rat lungs. Toxins, 2020; 12: 734. https://doi:10.3390/toxins12110734

8. Jakšić Daniela, Sertić Miranda, Kifer Domagoj, Kocsube Sandor, Mornar Turk Ana, Nigović Biljana, Šarkanj Bojan, Krska Rudolf, Michael Sulyok, Šegvić Klarić Maja. Fungi and their secondary metabolites in water‐damaged indoors after a major flood event in eastern Croatia. Indoor Air, 2021; 31: 730-744. https://doi.org/10.1111/ina.12777

9. Kifer Domagoj, Sulyok Michael, Jakšić Daniela, Krska Rudolf, Šegvić Klarić Maja. Fungi and their metabolites in grain from individual households in Croatia. Food Additives & Contaminants: Part B, 2021; 14: 98-109. https://doi.org/10.1080/19393210.2021.1883746

10. Dabelić Sanja, Kifer Domagoj, Jakšić Daniela, Kopjar Nevenka, Šegvić Klarić Maja. Sterigmatocystin, 5-methoxysterigmatocistin, and their combinations are cytotoxic and genotoxic to A549 and HepG2 Cells and provoke phosphorylation of Chk2, but not FANCD2 checkpoint proteins. Toxins, 2021; 13: 464. https://doi.org/10.3390/toxins13070464

 

Priopćenja na znanstvenim skupovima

1. Jakšić Despot Daniela, Kifer Domagoj, Šegvić Klarić Maja. Airborne, dustborne and foodborne fungi in flooded and unflooded area in Croatia // 6th Croatian Congress of Microbiology with International Participation, Book of abstracts / Roberto Antolović (ur.) and Domagoj Kifer (tehn. ur.). Zagreb: Croatian Microbiological Society, 2016. str. 92-92.

2. Jakšić Despot Daniela, Kifer Domagoj, Šegvić Klarić Maja. Seasonal variations of airborne, dustborne and foodborne fungi in flooded and unflooded area in Croatia // Abstracts of the 6th Hungarian Mycological Conference, Szeged, Mađarska, 03-05.07.2017/ Dima Bálint, László Lőkös, Viktor Papp (ur.). Budapest : Hungarian Mycological Society, 2017. 98-100.

3. Peraica, Maja; Rašić, Dubravka; Jakšić Despot, Daniela; Šegvić Klarić, Maja. Oxidative stress in animals treated with ochratoxin A and citrinin and its reversal by resveratrol // 53rd Congress of the European Societies of Toxicology, Bratislava, Slovačka, 09-13.09.2017.Toxicology Letters / Mumtaz Iscan, Helena Kandarova (ur.). 2017. S198-S198.

4. Jakšić Despot, Daniela; Sertić, Miranda; Mornar Turk, Ana; Kifer, Domagoj; Nigović, Biljana; Šegvić Klarić, Maja. Frequency of sterigmatocystin (STC) and 5- methoxysterigmatocystin (5-MET-STC)-producing airborne Aspergilli from flooded and unflooded houses in Croatia // 53rd Congress of the European Societies of Toxicology, Bratislava, Slovačka, 09-13.09.2017. / Toxicology Letters / Mumtaz Iscan, Helena Kandarova (ur.). 2017. S210-S210.

5. Sertić, Miranda; Jakšić Despot, Daniela; Mornar, Ana; Kifer, Domagoj; Nigović, Biljana; Šegvić Klarić, Maja. Frequency of sterigmatocystin (stc)-producing dustborne Aspergilli from flooded and unflooded houses in Croatia – employment of HPLC/DAD/MS method in STC exposure assessment. // 77th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Seul, Južna Koreja, 10.-14. 09. 2017./ FIP (ur.).The Hagues, Netherlands, 2017.

Rad je izabran za intervju s prezentirajućom autoricom Mirandom Sertić, intervju je dostupan ovdje https://youtu.be/k4q9mn9MWb4

7. Jakšić Daniela, Sertić Miranda, Mornar Turk Ana, Kifer Domagoj, Kopjar Nevenka, Nigović Biljana, Šegvić Klarić Maja. Post-flood risks of inhalation exposure to Aspergillus section Flavi // European Respiratory Society International Congress, Pariz, Francuska, 15.-19.09.2018./ European Respiratory Journal, 2018. 52 (Supplement 62).

8. Jakšić Daniela, Sertić Miranda, Mornar Turk Ana, Kifer Domagoj, Nigović Biljana, Šegvić Klarić Maja. Post-flood patterns of indoor samples of fumonisin B2 producing black Aspergilli // 20th Congress of the International Society for Human and Animal Mycology, Amsterdam, Nizozemska, 30.6.-4.7.2018./ Medical Mycology ABSTRACTS ISHAM 2018 - SUPPLEMENT. Oxford University Press, 2018. 143-143.

9. Rašić Dubravka, Želježić Davor, Micek Vedran, Kifer Domagoj, Jakšić Daniela, Peraica Maja, Kopjar, Nevenka, Šegvić Klarić Maja. Sterigmatocystin induces oxidative stress in male Wistar rats // 54th Congress of the European Societies of Toxicology, Brussels, Belgija, 2.-5.9.2018. / Toxicology Letters / Dekant, Wolfgang (ur.). 2018. S199-S200.

10. Kovačević Ivana, Jakšić Daniela, Šegvić Klarić Maja. Bioraznolikost aspergila sekcija Circumdati, Flavi, Nigri i Versicolores u prašini nakon poplave // 7. Simpozij studenata farmacije i medicinske biokemije- FARMEBS / Bojić, M. ; Turčić, P. (ur.). Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 2018. 20-20.

11. Rašić Dubravka, Micek Vedran, Šegvić Klarić Maja, Peraica Maja. Wistar rats as an experimental model for sterygmatocystin toxicity testing // Pokusne životinje u znanstvenim istraživanjima 2018, 3. znanstveno-stručni simpozij Hrvatskoga društva za znanost o laboratorijskim životinjama, 2. zajednički skup CroLASA-e i SLAS-a s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb, 2018. 45-45.

12. Peraica Maja, Rašić Dubravka, Hulina Tomašković Andrea, Micek Vedran, Jakšić Daniela, Rumora Lada, Šegvić Klarić Maja. Effects of sterigmatocystin on antioxidative enzymes and expression of Hsps in male Wistar rats // 55th Congress of the European Societies of Toxicology, Helsinki, Finska, 08.-11.09.2019./ Toxicology Letters / Dekant, Wolfgang (ur.) 2019. str. S71-S72.

13. Jakšić Daniela, Kifer Domagoj, Sulyok Michael, Šarkanj Bojan, Šegvić Klarić Maja. The aftermath of flood: diversity of fungal toxic metabolites in the house dust in Croatia // IUTOX 15th International Congress of Toxicology, Honolulu, Havaji, SAD, 15-18.07.2019.

 

Pozvana predavanja na znanstvenim i stručnim skupovima

1. Peraica Maja. Toxic effects of co-exposure to mycotoxins // Book of abstract of 10th Congress of Toxicology in Developing Countries (CTDC10) and 12th Congress of the Serbian Society of Toxicology / Matović, Vesna (ur.). Beograd : Serbian Society of Toxicology, 2018. 22-23. Beograd, Srbija, 18.-21.4.2018.

2. Šegvić Klarić Maja, Jakšić Daniela, Kocsubé Sandor, Kifer Domagoj, Sulyok Michael, Jelić Dubravko, Šarkanj Bojan. Post-flood indoor occurrence of toxigenic Aspergilli from the Versicolores clade: is it dangerous? // First Balkan Conference on Medical Mycology and Mycotoxicology (Balkan Fungus 2018), Temišvar, Rumunjska, 13-15.09.2018. Romanian Journal of Laboratory Medicine 26 (2018) S2.

3. Šegvić Klarić Maja. Maskirani mikotoksini  i mikotoksikoze - 3M // Epidemiologija, klinička slika, dijagnostika, terapija i prevencija infekcija probavnog sustava, Zagreb, Hrvatska, 22.03.2019.

4. Šegvić Klarić Maja. Mikotoksikoze povezane s udisanjem toksogenih plijesni i mikotoksina // Laboratorijska dijagnostika i liječenje gljivičnih infekcija, Zagreb, Hrvatska, 17.05.2019.

5. Šegvić Klarić Maja, Jakšić Daniela, Kocsubé Sándor, Kopjar Nevenka, Kifer Domagoj, Rašić Dubravka, Sulyok Michael, Šarkanj Bojan, Peraica Maja. Biodiversity and toxic properties of Aspergillus section Versicolores - what do floods have to do with it? Kongres Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju HDBMB2019 "Crossroads in Life Sciences", Lovran, Hrvatska 25-28.09.2019.

 

Popularnoznanstvena predavanja

1. Šegvić Klarić Maja, Jakšić Despot Daniela. Nakon poplave kuće su bolesne - što plijesni imaju s tim? // Festival znanosti, Zagreb, Hrvatska, 24-29.04.2017.

2. Rašić Dubravka. Plijesni – sićušne ali moćne. // Županijsko stručno vijeće učitelja biologije Grada Zagreba (OŠ Josipa Jurja Strossmayera), Zagreb, Hrvatska, 04.10.2017.

3. Jakšić Despot Daniela. Gljive poslije kiše u našim domovima. // Dani otvorenih vrata Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, 25.11.2017.

4. Rašić Dubravka. Mikotoksini naši svagdašnji. Popularnoznanstvena predavanja iz toksikologije za učenike srednjih škola, Knjižnica Vrapče, Ul. Majke Terezije 2, Zagreb, Hrvatska, 18.01.2018.

5. Jakšić Daniela. Jeste li znali da postoje šarene plijesni? // Festival znanosti, Zagreb, Hrvatska, 08-13.04.2019.

 

Ostala javna predavanja

1. Šegvić Klarić Maja. Plijesni osumnjičene u slučaju sindroma bolesne zgrade. OŠ „Antun i Stjepan Radić“, Gunja, Hrvatska, 17.04.2016.

2. Šegvić Klarić Maja. Opasnosti povezane s toksinogenim aspergilima (Versicolores) u kućama nakon poplave // Godišnja Skupština Hrvatskog toksikološkog društva, Zagreb, Hrvatska, 15.10.2018.

3. Šegvić Klarić Maja. HRZZ istraživački projekt “Štetni učinci pojedinačnih i kombiniranih mikotoksina Aspergillus vrsta" // Infodan doktorskog studija “Farmaceutsko-biokemijske znanosti” Zagreb, Hrvatska, 18.09.2018.

4. Rašić Dubravka. Mikotoksini naši svagdašnji. Večer znanosti, Galerija Muzeja dr. Zatko Tudjina, Pregrada; Hrvatska, 18.05.2018.

5. Šegvić Klarić Maja. Maskirani mikotoksini. Stručni sastanak Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, Zagreb, Hrvatska 05.02.2020.

6. Šegvić Klarić Maja. Raznolikost aspergila u vlažnim stanovima - jesu li opasni? Tematski webinar Zagrebačkih 3P - požar, potres, poplava, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska, 22.10.2020.

 

Rektorova nagrada

1. Kovačević  Ivana. Bioraznolikost aspergila sekcija Circumdati, Flavi, Nigri i Versicolores u prašini nakon poplave. Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2018. Voditelj: Jakšić Daniela.

 

Dekanova nagrada

1. Ćurtović Ida. Genotoksično djelovanje sterigmatocistina i 5-metoksisterigmatocistina u plućima štakora soja Wistar. Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2019. Voditelj: Šegvić Klarić Maja

 

Diplomski radovi

1. Popčević Monika. Optimizacija HPLC-DAD-MS metode za analizu sterigmatocistina i 5-metoksisterigmatocistina / završni rad - diplomski/integralni studij. Zagreb : Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 13.07. 2017., Voditelj: Sertić Miranda.

2. Markoljević Ivana. Određivanje mikološke populacije u prostorima i kućanstvima poplavljenih područja Gunje / završni rad - diplomski/integralni studij. Osijek : Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 27.09. 2017., Voditelj: Lenart Lidija ; Šegvić Klarić Maja.

3. Geček Jelena. Identifikacija aspergila iz sekcija Circumdati, Flavi i Nigri u prašini nakon poplave / završni rad - diplomski/integralni studij. Zagreb: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 07.09. 2018., Voditelj: Jakšić Daniela.

4. Huskić Marta. Strukturna karakterizacija fumonizina masenom spektrometrijom / završni rad - diplomski/integralni studij. Zagreb: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 04.04. 2018., Voditelj: Sertić Miranda.

5. Komac Ivana. Bioraznolikost plijesni u žitaricama nakon poplave / završni rad - diplomski/integralni studij. Zagreb: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 07.09. 2018., Voditelj: Šegvić Klarić Maja.

6. Kovačević Ivana. Bioraznolikost plijesni u prašini nakon poplave / završni rad - diplomski/integralni studij. Zagreb, Hrvatska: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 11.07.2018., Voditelj: Šegvić Klarić Maja.

7. Marušić, Andrija. Strukturna karakterizacija ohratoksina A HPLC-ESI-MS/MS metodom / završni rad - diplomski/integralni studij. Zagreb, Hrvatska: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 12.07. 2018., Voditelj: Sertić Miranda.

8. Mamić Subašić Lara. Citotoksičnost citrinina za ljudske stanice pluća i jetre / završni rad - diplomski/integralni studij. Zagreb, Hrvatska: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 28.06.2019., Voditelj: Šegvić Klarić Maja.

9. Pecotić Roko.  Citotoksičnost okratoksina A za ljudske stanice pluća i jetre / završni rad - diplomski/integralni studij. Zagreb, Hrvatska: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 28.06.2019., Voditelj: Šegvić Klarić Maja.

10. Šmalcelj Filip. Plijesni u prašini i žitaricama nakon poplave u Gunji / završni rad - diplomski/integralni studij. Zagreb, Hrvatska: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 09.07.2019., Voditelj: Jakšić Daniela

11. Akrap Ana. Tvorba mikotoksina aspergila u uvjetima ex vivo / završni rad - diplomski/integralni studij. Zagreb, Hrvatska: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 15.07.2019., Voditelj: Šegvić Klarić Maja.

12. Šunić Iva. Utjecaj sterigmatocistina na oksidacijski stres u mužjaka štakora soja Wistar / završni rad. Zagreb, Hrvatska: Prirodoslovno-matematički fakultet, 26.09.2019., Voditelj: Rašić Dubravka; Đikić Domagoj.

13. Durbek Jelena. Identifikacija plijesni roda Aspergillus iz uzoraka zraka nakon poplave / završni rad - diplomski/integralni studij. Zagreb, Hrvatska: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 30.09.2019., Voditelj: Jakšić Daniela

14. Šagud Ines. Citotoksičnost citrinina, sterigmatocistina i 5-metoksistergimatocistina za ljudske stanice pluća / završni rad - diplomski/integralni studij. Zagreb, Hrvatska: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 01.07.2020., Voditelj: Šegvić Klarić Maja

15. Ida Ruszkowski. Ispitivanje citotoksičnosti ekstrakata micelija plijesni vrsta Aspergillus piperis i Aspergillus luchuensis u stanicama ljudskoga adenokarcinoma pluća A549 / završni rad - diplomski/integralni studij. Zagreb, Hrvatska: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 05.06.2020., Voditelj: Daniela Jakšić

Ostalo

Prilog u emisji Znanstveni krugovi 10. ožujka 2020.