Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NACIONALNI PROJEKTI

 

HRZZ

Istraživački projekti

Uspostavni projekti

Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

Program “Partnerstvo u istraživanjima”

Suradnici s FBF-a u HRZZ projektima drugih institucija

 

EU FONDOVI

Pretpristupni fondovi EU

Europski strukturni i investicijski fondovi 2014. – 2020.

PROJEKTI U PARTNERSTVU S GOSPODARSTVOM

 

PROJEKTI BILATERALNE SURADNJE

 

OSTALO

 

MEĐUNARODNI PROJEKTI

 

PROJEKTI BILATERALNE SURADNJE

 

OSTALO