Preskočite na glavni sadržaj

prof. dr. sc. Valerije Vrček

prof. dr. sc. Valerije Vrček

Valerije Vrček je redoviti profesor u trajnom zvanju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Organska kemija i Spektroskopska identifikacija organskih spojeva. Područje njegovog znanstveno-istraživačkog interesa su reakcijski mehanizmi, računalna kemija, organometalna kemija i kemijska sudbina lijekova u okolišu.

 • 1995. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademski stupanj: doktor znanosti u području kemije
 • 1995. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij, akademski stupanj: magistar znanosti u području kemije
 • 1992. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij medicinske biokemije, akademski stupanj: diplomirani inženjer medicinske biokemije
 • 2018.-danas: redoviti profesor u trajnom zvanju
 • 2012.-2018.: redovni profesor na Zavodu za organsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2006.-2012.: izvanredni profesor na Zavodu za organsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2002.-2006.: docent na Zavodu za organsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1995.-2002.: asistent/viši asistent na Zavodu za organsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1992.-1995.: znanstveni novak u Laboratoriju za supramolekularnu i nukleozidnu kemiju Instituta „Ruđer Bošković“
 • 1991. Florida State University, Tallahassee, SAD (3 mjeseca)
 • 1997. Sveučilište u Ulmu, Ulm, Njemačka (6 mjeseci)
 • 2000. Sveučilište u Ulmu, Ulm, Njemačka (12 mjeseci) 
 • 2001-2004. Sveučilište u Ulmu, Ulm, Njemačka (ukupno 7 mjeseci)
 • 2004. Sveučilište Yale, New Haven, SAD (1 mjesec)
 • 2005-2007. Institut Max-Planck, Mülheim a/d Ruhr, Njemačka (ukupno 5 mjeseci).
 • 2008-2013. Ludwig-Maximilians Universitaet, Muenchen, Njemačka (ukupno 3 mjeseca)
 • 2015. Sveučilište A Coruna, Galicija, Španjolska (2 tjedna)
 • 2019. Tehničko sveučilište u Chemnitzu, Njemačka (2 tjedna)
Suradnik na projektima:
 • Analozi nukleotida, peptida i sintetski molekulski receptori (MZT, 107188, od 1991-1995),
 • Mehanizam stvaranja steroidnih spojeva (MZT, 006151, od 1996-2002),
 • Karbokationski međuprodukti u biosintezi steroida i triterpena (MZOŠ, 0006451, od 2002-2007),
 • Nova tehnologija štavljenja kože (MZOŠ, 3006, od 2003-2004), tehnologijski projekt,
 • Biomimetic Rearrangements in Carbocations (NSF, 0120505,), američko-hrvatski projekt (od 2001-2007)
 • Skala stabilnosti karbokationa, njihove strukture i biomimetska pregrađivanja (MZOŠ, 006-0982933-2963, od 2007-2011),
 • Isotopic Perturbation of Methyl Rotation in Carbocations (NSF, 0809780), američko-hrvatski projekt (od 2008-2011),
 • European Bioethics in Action, EUROBIOACT, HRZZ istraživački projekt (od 2014-)
 • In-silico potpomognut dizajn supstrata za hvatanje CO2 u katalitičkoj formaciji karbonata i karbamata (HRZZ-IP-2019-04-8846)
Voditelj projekta:
 • Kvantno-kemijski dizajn, priprava i biološka svojstva organometalnih derivata nukleobaza, (Hrvatska zaklada za znanost, 2017-2021 ; http://orden.pharma.hr/Home.html)
 • Redoks svojstva metalocenoilom supstituiranih nukleobaza. Elektrokemija i računalna studija (bilateralni projekt Njemačka(DAAD)/Hrvatska(MZO), 2019-2021).
 • Computational Life Sciences on Open Shell Intermediates (AvH Research Group Linkage Programme), njemačko-hrvatski projekt (2011-2014.)
 • 1992. Priznanje Hrvatske akademije znanosti i kulture u dijaspori za studentski rad.
 • 1997. Nagrada Društva sveučilišnih nastavnika za istraživački rad.
 • 2000. Stipendija zaklade Alexander von Humboldt.
 • 2000. Nagrada“Vladimir Prelog ” Hrvatskog kemijskog društva i tvrtke „Pliva“ za znanstveni doprinos u organskoj kemiji.
 • 2009. Nagrada Ministarstva znanosti RH za izvrsnost u objavljivanju znanstvenog rada.
 • Hrvatsko kemijsko društvo, Društvo sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika, Hrvatsko bioetičko društvo, Klub hrvatskih Humboldtovaca, Vijeće za GMO, te Etički savjet Sveučilišta u Zagrebu (predsjednik).

Pretraživanje

Vrh