Preskočite na glavni sadržaj

Imenik

Titula Ime Prezime Nastavno zvanje E-mail Telefon Soba Ustr. jedinica
prof. dr. sc. Karmela Barišić Redoviti profesor u trajnom izboru karmela.barisic@pharma.unizg.hr 01 6394 783 B48 Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
prof. dr. sc. Jerka Dumić Redoviti profesor u trajnom izboru jerka.dumic@pharma.unizg.hr 01 4818 757 Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić Redoviti profesor u trajnom izboru jelena.filipovic@pharma.unizg.hr 01 6394 760 Zavod za farmaceutsku tehnologiju
prof. dr. sc. Gordan Lauc Redoviti profesor u trajnom izboru gordan.lauc@pharma.unizg.hr 01 6394 467 B46 Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
prof. dr. sc. Željan Maleš Redoviti profesor u trajnom izboru zeljan.males@pharma.unizg.hr 01 4683 051 Zavod za farmaceutsku botaniku
prof. dr. sc. Biljana Nigović Redoviti profesor u trajnom izboru biljana.nigovic@pharma.unizg.hr 01 6394 453 Zavod za analitiku i kontrolu lijekova
prof. dr. sc. József Petrik Redoviti profesor u trajnom izboru jozsef.petrik@pharma.unizg.hr 01 6394 784 Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
prof. dr. sc. Lada Rumora Redoviti profesor u trajnom izboru lada.rumora@pharma.unizg.hr 01 6394 782 Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević Redoviti profesor u trajnom izboru sanda.vladimir@pharma.unizg.hr 01 6394 791 Zavod za farmakognoziju
prof. dr. sc. Valerije Vrček Redoviti profesor u trajnom izboru valerije.vrcek@pharma.unizg.hr 01 6394 441 Zavod za organsku kemiju
prof. dr. sc. Irena Žuntar Redoviti profesor u trajnom izboru irena.zuntar@pharma.unizg.hr 01 6394 434 Samostalni kolegij Toksikologija
prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić Redoviti profesor u trajnom izboru maja.segvic@pharma.unizg.hr 01 6394 493 Zavod za mikrobiologiju
prof. dr. sc. Roberta Petlevski Redoviti profesor u trajnom izboru roberta.petlevski@pharma.unizg.hr 01 6394 785 Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
prof. dr. sc. Marijana Zovko Končić Redoviti profesor u trajnom izboru marijana.zovko@pharma.unizg.hr 01 6394 792 Zavod za farmakognoziju
prof. dr. sc. Lidija Bach-Rojecky Redoviti profesor u prvom izboru lidija.bach@pharma.unizg.hr 01 6394 753 Zavod za farmakologiju
prof. dr. sc. Monika Barbarić Redoviti profesor u prvom izboru monika.barbaric@pharma.unizg.hr 01 6394 472 Zavod za farmaceutsku kemiju
prof. dr. sc. Ana-Marija Domijan Redoviti profesor u prvom izboru anamarija.domijan@pharma.unizg.hr Zavod za farmaceutsku botaniku
prof. dr. sc. Ksenija Fumić Redoviti profesor u prvom izboru ksenija.fumic@pharma.unizg.hr 01 2367 244 Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
prof. dr. sc. Mario Gabričević Redoviti profesor u prvom izboru mario.gabricevic@pharma.unizg.hr 01 4818 307 Zavod za opću i anorgansku kemiju
prof. dr. sc. Olga Gornik Kljaić Redoviti profesor u prvom izboru olga.gornik@pharma.unizg.hr 01 6394 449 Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
prof. dr. sc. Anita Hafner Redoviti profesor u prvom izboru anita.hafner@pharma.unizg.hr 01 6394 765 Zavod za farmaceutsku tehnologiju
prof. dr. sc. Mario Jug Redoviti profesor u prvom izboru mario.jug@pharma.unizg.hr 01 6394 764 Zavod za farmaceutsku tehnologiju
prof. dr. sc. Ivan Kosalec Redoviti profesor u prvom izboru ivan.kosalec@pharma.unizg.hr 01 6394 492 Zavod za mikrobiologiju
prof. dr. sc. Jasmina Lovrić Redoviti profesor u prvom izboru jasmina.lovric@pharma.unizg.hr 01 6394 763 Zavod za farmaceutsku tehnologiju
prof. dr. sc. Ana Mornar Turk Redoviti profesor u prvom izboru ana.mornar@pharma.unizg.hr 01 4811 004 Zavod za analitiku i kontrolu lijekova
prof. dr. sc. Zrinka Rajić Redoviti profesor u prvom izboru zrinka.rajic@pharma.unizg.hr 01 6394 477 Zavod za farmaceutsku kemiju
prof. dr. sc. Dunja Rogić Redoviti profesor u prvom izboru dunja.rogic@pharma.unizg.hr 01 2367 288 Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
prof. dr. sc. Željka Vanić Redoviti profesor u prvom izboru zeljka.vanic@pharma.unizg.hr 01 6394 762 Zavod za farmaceutsku tehnologiju
prof. dr. sc. Dubravka Vitali Čepo Redoviti profesor u prvom izboru dubravka.vitali@pharma.unizg.hr 01 6394 772 Zavod za prehranu i dijetoterapiju
prof. dr. sc. Sanja Dabelić Redoviti profesor u prvom izboru sanja.dabelic@pharma.unizg.hr 01 6394 447 Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
izv. prof. dr. sc. Biljana Blažeković Izvanredni profesor biljana.blazekovic@pharma.unizg.hr 01 4394 793 Zavod za farmakognoziju
izv. prof. dr. sc. Ana Budimir Izvanredni profesor ana.budimir@pharma.unizg.hr 01 6394 456 Zavod za opću i anorgansku kemiju
izv. prof. dr. sc. Bernard Denegri Izvanredni profesor bernard.denegri@pharma.unizg.hr 01 6394 443 Zavod za organsku kemiju
izv. prof. dr. sc. Marija Grdić Rajković Izvanredni profesor marija.grdic@pharma.unizg.hr 01 6394 786 Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
izv. prof. dr. sc. Suzana Inić Izvanredni profesor suzana.inic@pharma.unizg.hr 01 6394 432 Zavod za analitičku kemiju
izv. prof. dr. sc. Jasna Jablan Izvanredni profesor jasna.jablan@pharma.unizg.hr 01 6394 435 Zavod za analitičku kemiju
izv. prof. dr. sc. Sandra Jurić Izvanredni profesor sandra.juric@pharma.unizg.hr 01 6394 442 Zavod za organsku kemiju
izv. prof. dr. sc. Gordana Maravić Vlahoviček Izvanredni profesor gordana.maravic@pharma.unizg.hr 01 6394 448 Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
izv. prof. dr. sc. Iva Mucalo Izvanredni profesor iva.mucalo@pharma.unizg.hr 01 6461 802 Centar za primijenjenu farmaciju
izv. prof. dr. sc. Maja Ortner Hadžiabdić Izvanredni profesor maja.ortner@pharma.unizg.hr 01 6461 800 Centar za primijenjenu farmaciju
izv. prof. dr. sc. Miranda Sertić Izvanredni profesor miranda.sertic@pharma.unizg.hr 01 6394 473 Zavod za analitiku i kontrolu lijekova
izv. prof. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta Izvanredni profesor sandra.supraha@pharma.unizg.hr 01 4812 158 Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
prof. dr. sc. Ivan Pepić Redoviti profesor u prvom izboru ivan.pepic@pharma.unizg.hr 01 6394 766 Zavod za farmaceutsku tehnologiju
izv. prof. dr. sc. Ivana Perković Izvanredni profesor ivana.perkovic@pharma.unizg.hr 01 6394 475 Zavod za farmaceutsku kemiju
izv. prof. dr. sc. Viktor Pilepić Izvanredni profesor viktor.pilepic@pharma.unizg.hr 01 6394 461 Zavod za fizikalnu kemiju
izv. prof. dr. sc. Petra Turčić Izvanredni profesor petra.turcic@pharma.unizg.hr 01 6394 752 Zavod za farmakologiju
prof. dr. sc. Donatella Verbanac Redoviti profesor u prvom izboru donatella.verbanac@pharma.unizg.hr 01 6189 927 Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
izv. prof. dr. sc. Tin Weitner Izvanredni profesor tin.weitner@pharma.unizg.hr 01 6394 452 Zavod za opću i anorgansku kemiju
izv. prof. dr. sc. Mirela Matić Izvanredni profesor mirela.matic@pharma.unizg.hr 01 6394 444 Zavod za organsku kemiju
izv. prof. dr. sc. Cvijeta Jakobušić Brala Izvanredni profesor cvijeta.jakobusic@pharma.unizg.hr 01 4870 267 Zavod za fizikalnu kemiju
doc. dr. sc. Daniela Amidžić Klarić Docent daniela.amidzic@pharma.unizg.hr 01 6394 454 A46 Zavod za analitiku i kontrolu lijekova
doc. dr. sc. Erim Bešić Docent erim.besic@pharma.unizg.hr 01 6394 440 Zavod za biofiziku
doc. dr. sc. Maja Bival Štefan Docent maja.bival@pharma.unizg.hr 01 6394 794 Zavod za farmakognoziju
izv. prof. dr. sc. Maja Friščić Izvanredni profesor maja.friscic@pharma.unizg.hr 01 6394 495 Zavod za farmaceutsku botaniku
doc. dr. sc. Andrea Hulina Tomašković Docent andrea.hulina@pharma.unizg.hr 01 6394 787 Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
doc. dr. sc. Daniela Jakšić Docent daniela.jaksic@pharma.unizg.hr 01 6394 491 Zavod za mikrobiologiju
doc. dr. sc. Ana Karković Marković Docent ana.karkovic@pharma.unizg.hr 01 6394 462 Zavod za fizikalnu kemiju
doc. dr. sc. Toma Keser Docent toma.keser@pharma.unizg.hr 01 6394 469 Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
doc. dr. sc. Kristina Pavić Docent kristina.pavic@pharma.unizg.hr 01 6394 475 Zavod za farmaceutsku kemiju
doc. dr. sc. Anita Somborac Bačura Docent anita.somborac@pharma.unizg.hr 01 6394 780 Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
doc. dr. sc. Davor Šakić Docent davor.sakic@pharma.unizg.hr 01 4818 305 Zavod za analitičku kemiju
doc. dr. sc. Lovorka Vujić Docent lovorka.vujic@pharma.unizg.hr 01 6394 770 Zavod za prehranu i dijetoterapiju
Ivan Mamić Asistent ivan.mamic@pharma.unizg.hr 01 4612 609 Zavod za farmakologiju
Martin Šteković Asistent martin.stekovic@pharma.unizg.hr Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
Gabrijel Zubčić Asistent gabrijel.zubcic@pharma.unizg.hr Zavod za analitičku kemiju
Ivona Kološnjaj Asistent ivona.kolosnjaj@pharma.unizg.hr Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
Josip Ljubica Asistent josip.ljubica@pharma.unizg.hr Zavod za farmaceutsku tehnologiju
Zvonimir Mlinarić Asistent zvonimir.mlinaric@pharma.unizg.hr Zavod za analitiku i kontrolu lijekova
Matej Nemčić Asistent matej.nemcic@pharma.unizg.hr Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
Ana Penava Asistent ana.penava@pharma.unizg.hr Zavod za farmaceutsku kemiju
Tea Petković Asistent tea.petkovic@pharma.unizg.hr Zavod za farmakognoziju
Branimir Plavša Asistent branimir.plavsa@pharma.unizg.hr Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
Borna Rapčan Asistent borna.rapcan@pharma.unizg.hr Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
dr. sc. Dinko Šoić Asistent dinko.soic@pharma.unizg.hr Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
dr. sc. Andrea Brajković Viši asistent andrea.brajkovic@pharma.unizg.hr 01 6394 411 Centar za primijenjenu farmaciju
Nikolina Golub Asistent nikolina.golub@pharma.unizg.hr Zavod za prehranu i dijetoterapiju
mag. oecol. Tihana Marić Asistent tihana.maric@pharma.unizg.hr 01 6394 495 Zavod za farmaceutsku botaniku
Mateja Mervić Asistent mateja.mervic@pharma.unizg.hr Zavod za farmakognoziju
Dalia Nemanić Asistent dalia.nemanic@pharma.unizg.hr 01 4612 609 Zavod za farmakologiju
Valentina Borko Asistent valentina.borko@pharma.unizg.hr Zavod za opću i anorgansku kemiju
Lejsa Jakupović Asistent lejsa.jakupovic@pharma.unizg.hr Zavod za farmakognoziju
Marina Jurić Asistent marina.juric@pharma.unizg.hr Zavod za farmakognoziju
Jelena Kovačić Asistent jelena.kovacic@pharma.unizg.hr Zavod za analitiku i kontrolu lijekova
Mirna Perkušić Asistent mirna.perkusic@pharma.unizg.hr Zavod za farmaceutsku tehnologiju
Lu Turković Asistent lu.turkovic1@pharma.unizg.hr Zavod za analitiku i kontrolu lijekova
dr. sc. Andrea Čeri Viši asistent andrea.ceri@pharma.unizg.hr Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
dr. sc. Marina Marinović Viši asistent marina.marinovic@pharma.unizg.hr Zavod za farmaceutsku kemiju
dr. sc. Kristina Radić Viši asistent kristina.radic@pharma.unizg.hr Zavod za prehranu i dijetoterapiju
dr. sc. Domagoj Kifer Viši asistent domagoj.kifer@pharma.unizg.hr Zavod za biofiziku
dr. sc. Goran Poje Viši asistent goran.poje@pharma.unizg.hr 01 6394 478 Zavod za farmaceutsku kemiju
dr. sc. Najda Rudman Viši asistent najda.rudman@pharma.unizg.hr Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
doc. dr. sc. Zora Rukavina Docent zora.rukavina@pharma.unizg.hr 01 6394 764 Zavod za farmaceutsku tehnologiju
dr. sc. Laura Nižić Nodilo Viši asistent laura.nizic@pharma.unizg.hr Zavod za farmaceutsku tehnologiju
Martha Koržinek Asistent martha.korzinek@pharma.unizg.hr Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
Mislav Škovran Predavač mislav.skovran@pharma.unizg.hr Samostalni kolegij Tjelesna i zdravstvena kultura
Marija Fabijanec Asistent marija.fabijanec@pharma.unizg.hr Centar za primijenjenu medicinsku biokemiju 
Dora Belec Asistent dora.belec@pharma.unizg.hr Centar za primijenjenu farmaciju
Lucija Bilandžija Asistent lucija.bilandzija@pharma.unizg.hr Zavod za farmaceutsku kemiju
dr. sc. Emerik Galić Viši asistent emerik.galic@pharma.unizg.hr Zavod za prehranu i dijetoterapiju
Ida Ćurtović Asistent ida.curtovic@pharma.unizg.hr Zavod za mikrobiologiju
Stipe Mustać Asistent stipe.mustac@pharma.unizg.hr Zavod za fizikalnu kemiju
Srebrenka Velčić Tajnik Fakulteta srebrenka.velcic@pharma.unizg.hr 01 4856 008 Dekanat
Sanja Kraljević Administrativni referent sanja.kraljevic@pharma.unizg.hr 01 6394 417 Dekanat
Zvonimir Beljo Stručni suradnik za potporu poslovnih procesa zvonimir.beljo@pharma.unizg.hr 01 6394 478 Dekanat
Snježana Humski Voditelj ostale ustrojstvene jedinice pisarnice i arhiva snjezana.humski@pharma.unizg.hr 01 4856 201 Dekanat
Maja Čamber Voditelj jedinice za kadrovske i opće poslove maja.camber@pharma.unizg.hr 01 6394 418 Jedinica za kadrovske i opće poslove
Filip Has Stručni savjetnik za pravne poslove filip.has@pharma.unizg.hr Dekanat
Katarina Lale Voditelj studentske poslovnice katarina.lale@pharma.unizg.hr 01 6394 413 Studentska poslovnica
Ivona Hrvojević Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica u studentskoj poslovnici ivona.hrvojevic@pharma.unizg.hr 01 6394 433 Studentska poslovnica
Goran Modrić Viši stručni referent goran.modric@pharma.unizg.hr 01 6394 410 Studentska poslovnica
Gordana Tepeš Popović Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica - opći poslovi i dostava gordana.tepes@pharma.unizg.hr 01 4818 302 Jedinica za kadrovske i opće poslove
Ivanka Gregurek Blagajnik - likvidator ivanka.gregurek@pharma.unizg.hr 01 6394 426 Jedinica za financije i računovodstvo
Tomislav Bošnjak Upravitelj zgrada tomislav.bosnjak@pharma.unizg.hr 01 6394 402 Jedinica za održavanje i osiguranje zgrada
Damir Perić Tehnički suradnik damir.peric@pharma.unizg.hr 01 6394 407 Centralno skladište kemikalija
Petra Bajt Viši tehničar petra.bajt@pharma.unizg.hr Centar za translacijska istraživanja i inovacije u farmaciji
Mate Galić Voditelj jedinice za informatičku potporu mate.galic@pharma.unizg.hr 01 4875 666 Jedinica za informatičku potporu
Rajko Cavrić Tehnički suradnik rajko.cavric@pharma.unizg.hr 01 6394 470 Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
Davor Štefanović Tehnički suradnik davor.stefanovic@pharma.unizg.hr 01 6394 753 Zavod za farmakologiju
Štefica Babić Tehnički suradnik stefica.babic@pharma.unizg.hr 01 4636 371 Zavod za mikrobiologiju
Gordana Blažinić Tehnički suradnik gordana.blazinic@pharma.unizg.hr 01 4612 690 Zavod za prehranu i dijetoterapiju
Nensi Cicvara Tehnički suradnik nensi.cicvara@pharma.unizg.hr 01 6394 437 Zavod za analitičku kemiju
Maja Dobranić Tehnički suradnik maja.dobranic@pharma.unizg.hr Centar za primjenjenu farmaciju
Željka Glassl Tehnički suradnik zeljka.glassl@pharma.unizg.hr 01 6394 464 Zavod za fizikalnu kemiju
Grozdana Harapin Tehnički suradnik grozdana.harapin@pharma.unizg.hr 01 6394 457 Zavod za opću i anorgansku kemiju
Ljiljana Jurkin Tehnički suradnik ljiljana.jurkin@pharma.unizg.hr 01 4856 006 Zavod za farmaceutsku kemiju
Mirjana Kolar Tehnički suradnik mirjana.kolar@pharma.unizg.hr 01 4683 071 Farmaceutski botanički vrt "Fran Kušan"
Lucija Kovač Tehnički suradnik lucija.kovac@pharma.unizg.hr 01 6394 796 Zavod za farmakognoziju
Vlatka Maričić Tehnički suradnik vlatka.maricic@pharma.unizg.hr 01 4612 608 Zavod za farmaceutsku tehnologiju
Đurđica Nestić Tehnički suradnik durdica.nestic@pharma.unizg.hr 01 4920 089 Zavod za analitiku i kontrolu lijekova
Gordana Vinković Tehnički suradnik gordana.vinkovic@pharma.unizg.hr 01 4818 301 Zavod za organsku kemiju
Vesna Boričević Viši tehničar vesna.boricevic@pharma.unizg.hr 01 6394 788 Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
Suzana Hrajnik Trninić Viši tehničar suzana.hrajnik@pharma.unizg.hr 01 6394 788 Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
Danica Zlonoga Viši tehničar danica.zlonoga@pharma.unizg.hr 01 6394 753 Zavod za farmakologiju
Petra Gašparac Voditelj knjižnice petra.gasparac@pharma.unizg.hr 01 6394 420 Središnja knjižnica
Maja Fehir Administrativni referent u knjižnici maja.fehir@pharma.unizg.hr 01 6394 420 Središnja knjižnica
dr. sc. Ivan Biruš Viši stručni savjetnik za projekte ivan.birus@pharma.unizg.hr 01 4920 087 Dekanat
Maja Brnardić Viši stručni savjetnik ekonomske struke maja.brnardic@pharma.unizg.hr 01 6394 401 Dekanat
Jelena Opalk Viši stručni savjetnik ekonomske struke jelena.opalk@pharma.unizg.hr 01 6394 401 Dekanat
Marija Gulan Čičak Viši tehničar marija.gulan@pharma.unizg.hr Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
Lea Jocić Viši tehničar lea.jocic@pharma.unizg.hr Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
Martin Šumanovac Viši tehničar martin.sumanovac@pharma.unizg.hr Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
Martina Šoljić Stručni suradnik za ekonomske poslove martina.soljic@pharma.unizg.hr 01 6394 426 Jedinica za financije i računovodstvo
Barbara Bilandžija Asistent barbara.bilandzija@pharma.unizg.hr Zavod za analitičku kemiju
Sanja Gagić Asistent sanja.gagic@pharma.unizg.hr Zavod za farmaceutsku botaniku
Mia Bušljeta Asistent mia.busljeta@pharma.unizg.hr Zavod za organsku kemiju
doc. dr. sc. Valerija Vujičić Bok Docent Zavod za farmaceutsku botaniku
Ana Jerbić Financijski knjigovođa ana.jerbic@pharma.unizg.hr 01 3861 473 Jedinica za kadrovske i opće poslove

Pretraživanje

Vrh